"Chuyên môn chỉ là 1 phần nhỏ trong khởi nghiệp mà thôi. Nó không đảm bảo bạn sẽ khởi nghiệp tốt và giữ cho doanh nghiệp của bạn tồn tại lâu dài."