"Muốn chiều khách, hãy chọn chiều nhân viên trước".