Chủ tịch và CEO IBM, Ginni Rometty : "Hãy là người khởi xướng đầu tiên và hãy dám một mình"