Người chiến binh chiến đấu vì những điều vĩ đại hơn bản thân, là người dẫn đầu và hướng tới những gì họ có thể làm cho người khác.