Ngày 22/8/2021, UBND TP. Cần Thơ đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sàn giao dịch công nghệ.

Dự án Sàn giao dịch công nghệ chính được UBND TP Cần Thơ phê duyệt. Dự án Sàn giao dịch công nghệ chính được UBND TP Cần Thơ phê duyệt.

Dự án đặt mục tiêu nhằm tăng cường xúc tiến, chuyển giao công nghệ, giới thiệu chào bán và kết nối cung cầu.

Hơn nữa, có thể thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, phục vụ nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp thông qua hỗ trợ giao dịch công nghệ tại TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án này cũng góp phần thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, dự án Sàn giao dịch công nghệ tạo không gian làm việc chung và là địa điểm tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, tạo ra mối liên kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyển giao công nghệ là một trong những mục tiêu mà dự án này hướng tới. Chuyển giao công nghệ là một trong những mục tiêu mà dự án này hướng tới.

Sàn giao dịch công nghệ cũng là nơi tổ chức trưng bày sản phẩm công nghệ mới, quy trình thiết bị công nghệ đồng bộ; chuyển giao công nghệ và tạo lập sàn công nghệ; ươm tạo và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ, sản xuất các sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. 

Dự án này nhằm giúp phát triển bền vững TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Dự án được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. 

Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng khối nhà sàn giao dịch công nghệ quy mô 01 trệt, 01 lửng; các hạng mục phụ trợ: khu vực triển lãm ngoài trời, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và đường giao thông đấu nối vào công trình… và trang thiết bị phục vụ.

Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dự án (dự kiến) 29.976.586.334 đồng, từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Thời gian tiến hành dự án từ năm 2021-2024.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Theo Báo đầu tư