“Học cách để không bị những lời từ chối làm mình bận tâm và lùi bước, đó là điều quan trọng.”