"Chỉ vài năm sau khi một phát minh mới gây bất ngờ, nó sẽ trở nên bình thường. Và sự chán ngán đó chính là động lực lớn nhất cho nhà sáng chế".