Mọi thứ được tạo ra trên thế giới này luôn được kết tinh bởi niềm hy vọng.