Chỉ trong bóng tối bạn mới nhìn thấy được những vì sao.