Chương trình được đồng tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (VID) và Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Trường Kinh tế quốc dân (CSIE) , được tài trợ hoàn toàn bởi Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) và được đồng hành bởi Làng Tạo tác động xã hội TECHFEST 2021.

null

1. Về chương trình Ươm tạo:

Đối tượng:

 • Thanh niên dưới 35 tuổi (nam và nữ ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ưu tiên nhóm yếu thế).
 • Quan tâm mong muốn bắt đầu thực hiên một dự án vì cộng đồng xã hội, một dự án khởi nghiệp tạo tác động.
 • Mong muốn giải quyết các vấn đề hướng tới 1 trong 3 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) sau:  
  1. SDG 5: Bình đẳng giới
  2. SDG 8: Việc làm và phát triển kinh tế.
  3. SDG 13: Hành động vì môi trường

Quyền lợi của nhóm Ươm tạo:

  • Được trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng liên quan Sáng tạo xã hội (Social innovation) và Khởi nghiệp xã hội (Social Entrepreurship).
  • Được kết nối với các bạn trẻ, các nhà sáng tạo xã hội, doanh nhân xã hội có cùng mối quan tâm.
  • Được kết nối với Mentor, trainer có chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo xã hội.
  • Cơ hội tham gia các buổi tutoring và workshop với đội ngũ mentor của impactUP.
  • Tham gia Weekly challenge, Pitching cuối mỗi giai đoạn nhằm đảm bảo nắm chắc kiến thức và vận dụng vào thực tế.
  • Được nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình Ươm tạo khởi nghiệp của impactUP.

  2. Về chương trình Tăng tốc

  Đối tượng:

  • Các nhóm khởi nghiệp hoặc các nhóm thanh niên hành động vì xã hội (nam và nữ ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ưu tiên nhóm yếu thế).
  • Đã có prototype/ BMC/ Action plan.
  • Mong muốn tăng tốc ý tưởng, dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tạọ tác động của mình.
  • Mong muốn giải quyết các vấn đề hướng tới 1 trong 3 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) sau:
   1. SDG 5: Bình đẳng giới
   2. SDG 8: Việc làm và phát triển kinh tế
   3. SDG 13: Hành động vì môi trường

   Quyền lợi của nhóm Tăng tốc:

   • Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng liên quan Sáng tạo xã hội (Social innovation) và Khởi nghiệp xã hội (Social Entrepreurship).
   • Được kết nối với các bạn trẻ, các nhà sáng tạo xã hội, doanh nhân xã hội, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp có cùng mối quan tâm.
   •  Được kết nối với Mentor, trainer có chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo xã hội.
   • Được tham gia sự kiện kết nối thị trường và kết nối với nhà đầu tư trong khuôn khổ Làng Tạo tác động xã hội TECHFEST 2021.
   • Cơ hội tham gia các buổi tutoring và workshop với đội ngũ mentor của impactUP.
   • Tham gia Weekly Challenge, Pitching cuối mỗi giai đoạn nhằm đảm bảo nắm chắc kiến thức và vận dụng vào thực tế.
   • Được nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình Tăng tốc khởi nghiệp của impactUP.

   Hạn đăng ký: 23h59 10.10.2021

   Link đăng ký: https://forms.gle/qZrhHWoXzXAX7R8J9

   Nguồn: ImpactUP