Hãy dành ngày 1 tháng 1 để điểm lại cuộc đời của mình, từng chi tiết một, vạch ra danh sách công việc phải làm và những vết nứt cần được chữa lành.