"Người khôn coi thử thách là một tài sản; kẻ dại coi thử thách là nỗi sợ hãi".