Hãy bắt đầu bằng những khát khao, những nhiệt huyết, nâng cao năng lực và giá trị bản thân.