"Có những điều phải học với đầu óc và tâm thế của một người mới bắt đầu. Có những kinh nghiệm buộc phải quên đi, để không bị cuốn theo quán tính cũ khi ra quyết định."