Xây công ty cũng như xây nhà, quan trọng là "cái móng".