"Khi mô hình và cách vận hành doanh nghiệp thay đổi, nhân sự phải thích nghi để hòa nhịp. Vì chỉ một cá nhân “chệch nhịp” cả hệ thống sẽ phải trả giá đắt."