"Khi một tập thể quy tụ những cá nhân cùng chung mục tiêu, không có gì có thể cản bước ta trên hành trình thực hiện tầm nhìn."