null

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu về phương án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 ở huyện Núi Thành.

Theo đó, ông Bửu giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (Ban Quản lý) tiếp thu ý kiến các đơn vị dự họp để phối hợp, hướng dẫn CTCP Kính nổi Chu Lai - CFG hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và các thủ tục liên quan để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

UBND huyện Núi Thành hỗ trợ chủ đầu tư lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan, thỏa thuận thống nhất phương án quy hoạch trước khi trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 do CTCP Kính Nổi Chu Lai - CFG làm chủ đầu tư với quy mô 167 ha.

CTCP Kính Nổi Chu Lai – CFG. CTCP Kính Nổi Chu Lai – CFG.

Báo cáo của Ban Quản lý cho biết, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30/6/2015, thay đổi lần thứ hai ngày 15/8/2017.

Theo cam kết, quý I/2020 chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ dự án và thu hút đầu tư, quý IV/2022 hoàn thành xây dựng hạ tầng.

Tính đến tháng 11/2019, dự án đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, chỉ mới bồi thường xong một phần đất sạch, nhỏ lẻ, không tập trung.

Liên quan đến dự án này, trước đó UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại các cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án lớn tại vùng Đông Nam của tỉnh.

Đối với dự án KCN Tam Anh 1, ông Thanh kết luận trường hợp không đảm bảo tiến độ hoặc nhà đầu tư không có năng lực triển khai thực hiện dự án sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để triển khai.

Theo Vietnambiz