"Điều quan trọng, nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh, hãy thực hiện. Bạn có thể thất bại nhưng hãy đứng dậy và cố gắng đến khi thành công."