10 quy tắc để thành công

1. Phá bỏ những quy luật

2. Rèn luyện tư duy

3. Kiên trì, nhẫn nại

4. Có trách nhiệm trong công việc

5. Bức phá giới hạn bản thân

6. Nhạy bén, biết sắp xếp công việc

7. Biết lắng nghe và học hỏi ý kiến của người khác

8. Là người đáng tin cậy, uy tín

9. Tìm kiếm niềm đam mê trong công việc

10. Luôn bắt đầu công việc bằng câu hỏi Tại sao ?