Metaverse sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ chính phủ nào và trở thành một vị thần trên trái đất.