Chatbots - Nâng cấp trải nghiệm khách hàng

Chatbot vào năm 2023 sẽ tiếp tục phát triển và cải thiện khả năng hiểu và phản hồi với ngôn ngữ của con người, tích hợp với các công nghệ khác như trợ lý giọng nói và thực tế tăng cường, đồng thời cung cấp trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa và hiệu quả hơn. 

Từ đó, Chatbots có thể:

- Cải thiện dịch vụ khách hàng: Chatbots có thể cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7, trả lời các câu hỏi thường gặp và giúp khách hàng tìm thấy những gì họ cần một cách nhanh chóng.
- Tăng hiệu quả: Chatbot có thể xử lý đồng thời một lượng lớn yêu cầu, giải phóng các tác nhân con người để tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn.
- Tiết kiệm chi phí: Chatbot có thể giúp các công ty giảm chi phí liên quan đến dịch vụ khách hàng, chẳng hạn như nhân sự và đào tạo, đồng thời cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
- Cá nhân hóa: Chatbot có thể sử dụng dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa các tương tác, cung cấp các đề xuất và khuyến mãi phù hợp, đồng thời cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

null

Case Study tiêu biểu - H&M, Domino's Pizza, Capital One

- H&M

Chatbot của họ giúp khách hàng tìm sản phẩm, mua hàng và theo dõi đơn hàng của họ.


- Domino's Pizza

Chatbot của họ cho phép khách hàng đặt pizza bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về trạng thái đơn hàng của họ.


- Capital One

Chatbot của họ cung cấp cho khách hàng thông tin tài khoản, cảnh báo và thậm chí cả lời khuyên tài chính, tất cả đều thông qua giao diện đàm thoại.


Lời kết

Các công ty xử lý một lượng lớn yêu cầu hoặc yêu cầu hỗ trợ 24/7, chẳng hạn như các tổ chức tài chính và chăm sóc sức khỏe, cũng có thể hưởng lợi từ chatbot.

Để sử dụng chatbot hiệu quả, các công ty nên bắt đầu bằng cách xác định các lĩnh vực mà các công nghệ này có thể mang lại giá trị cao nhất, chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng hoặc bán hàng. 

Họ cũng nên đầu tư vào các nguồn lực và kiến thức chuyên môn cần thiết, chẳng hạn như các nhà phát triển và nhà thiết kế chatbot, đồng thời liên tục đánh giá và tối ưu hóa các chiến lược chatbot của họ theo thời gian.