LinkedIn Creator và Influencer - Tại sao không?

Thực hành tận dụng sức mạnh của các cá nhân có ảnh hưởng, người có lượng người theo dõi lớn trên nền tảng này để quảng bá thương hiệu hoặc sản phẩm.

LinkedIn Creator và Influencer có thể mang lại các giá trị như:

- Có thể tăng đáng kể phạm vi tiếp cận, giúp đưa thông điệp đến với nhiều đối tượng hơn;
- Hợp tác với Người sáng tạo và Người có ảnh hưởng được tôn trọng và tin tưởng trong ngành có thể giúp cải thiện độ tin cậy;
- Có thể nâng cao nhận thức về thương hiệu trong số đối tượng mục tiêu;
- Tiếp thị hiệu quả về chi phí.

null

Case Study tiêu biểu - Microsoft, HubSpot, Adobe

- Microsoft

Microsoft hợp tác với những người có ảnh hưởng trên LinkedIn để tạo một loạt video nêu bật cách các sản phẩm và dịch vụ của họ có thể giúp doanh nghiệp phát triển.


- HubSpot

HubSpot đã hợp tác với một số Người sáng tạo trên LinkedIn để sản xuất nội dung giáo dục giúp các doanh nghiệp cải thiện các nỗ lực tiếp thị.


- Adobe

Adobe hợp tác với LinkedIn để tạo một chiến dịch tập trung vào việc làm nổi bật cách phần mềm của họ có thể giúp doanh nghiệp tạo nội dung hấp dẫn. 


Lời kết

Bằng cách tận dụng những người có ảnh hưởng và người sáng tạo phù hợp, đồng thời tạo nội dung chất lượng cao, các công ty có thể đạt được mục tiêu tiếp thị và thúc đẩy kết quả kinh doanh.