Video - Tiềm năng quảng cáo trên Facebook

Facebook cho phép người dùng kết nối với nhau, chia sẻ nội dung và tương tác với các doanh nghiệp. Video và quảng cáo trên Facebook có tiềm năng đáng kể để tiếp cận lượng lớn khán giả cũng như quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

Theo đó, các giá trị cụ thể của Video đối với quảng cáo trên Facebook bao gồm:

- Tiếp cận đối tượng rộng.
- Nội dung Video trên Facebook có thể được chia sẻ, bình luận và thích, giúp tăng mức độ tương tác và mức độ lan truyền.
- Facebook cho phép doanh nghiệp tiếp cận đối tượng cụ thể dựa trên nhân khẩu học, sở thích, hành vi, ... từ đó, tăng cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng.

null

Các Case Study tiêu biểu - Coca-Cola, Nike, Airbnb

- Coca-Cola

Coca-Cola đã sử dụng Facebook để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình trong nhiều năm.  

Đồng thời, thương hiệu này còn sử dụng nội dung Video để tạo quảng cáo hấp dẫn khi kể một câu chuyện và kết nối với khách hàng.


- Nike

Nike sử dụng Facebook để quảng bá sản phẩm và kết nối với khách hàng, nhắm mục tiêu để tiếp cận nhân khẩu học cụ thể và quảng cáo phát hành sản phẩm mới.


- Airbnb

Airbnb sử dụng Facebook để tiếp cận khách du lịch và sử dụng nội dung Video để giới thiệu các tính năng độc đáo của tài sản đó và nhắm mục tiêu nhân khẩu học khách du lịch cụ thể.


Lời kết

Xu hướng này phù hợp với các công ty muốn tiếp cận đối tượng rộng hơn, quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.