Giáng sinh không chỉ là thời điểm để tận hưởng mà còn là lúc để nhìn lại.