Kết nối văn hóa

Khóa học miễn phí trải dài từ các kỹ năng viết báo, truyền thông cho tới xây dựng hồ sơ nghệ thuật và kinh doanh văn hoá phù hợp với các bạn trẻ muốn dấn thân trong lĩnh vực sáng tạo.

Chính các chuyên gia đã xây dựng các khóa học này với mong muốn truyền đạt kiến thức bổ ích và những kỹ năng thực tiễn cho thế hệ mới - những người gìn giữ văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.

Hoạt động là một phần trong chương trình Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, một dự án do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ, và được Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện từ 2018 đến 2021. Hoạt động là một phần trong chương trình Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, một dự án do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ, và được Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện từ 2018 đến 2021.

Học để hành – School of Activism

Khóa học phi lợi nhuận tăng cường thực hành tư duy phản biện, quyền tự do biểu đạt của mình thông qua sự hướng dẫn của đội ngũ tình nguyện viên các miền.

Tinh thần mong muốn khuyến khích các cá nhân trẻ học tập thêm các kiến thức và kỹ năng cơ bản để từ đó tham gia chủ động vào đời sống xã hội xung quanh. 

Sống hạnh phúc

Khóa học của học viện Agilearn được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần và chuyên gia phát triển cá nhân. 

Khóa học dành cho bất kỳ ai đang có nhu cầu hiểu hơn về sức tâm thần của bản thân cũng như cải thiện tình trạng sức khỏe tinh thần trong mùa dịch, từ đó thích nghi và làm việc hiệu quả hơn trong bối cảnh mới.

Agile Mindset

Khoá học sẽ giải thích tư duy linh hoạt là gì, ích lợi thế nào và rèn luyện thế ra sao, hiểu biết cơ bản nhất để có thể tự mình rèn luyện.

Khoá học của diễn giả Nguyễn Phi Vân vừa mới được triển khai hoàn toàn miễn phí, mong muốn mọi người sử dụng thời gian hiệu quả, học tập và phát triển để giữ cho bản thân tích cực hơn.

Trường học Phát triển Việt Nam (mùa 1)

VSOD là một trường học cộng đồng phi lợi nhuận vận hành toàn bộ bởi tình nguyện viên và các đóng góp từ các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm. 

Một sáng kiến hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs). 

Với mong muốn trở thành một nền tảng uy tín để chia sẻ kiến thức và kĩ năng, mở rộng cơ hội học tập tự chủ; gắn kết các cá nhân, các thế hệ quan tâm và mong muốn đóng góp vào hành trình phát triển Việt Nam trên toàn thế giới.

Theo L’Officiel