Cụ thể các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ sạch, công nghệ tài chính, nông nghiệp và sức khỏe, y tế có thể tiếp cận nguồn tài trợ từ ADB Ventures.

Với khoản tài trợ một triệu đô la Mỹ dành cho Việt Nam từ năm 2021 đến 2023, ADB Ventures sẽ giúp các Startup được tiếp cận nguồn vốn viện trợ và đầu tư, cũng như các kỹ năng để phát triển kinh doanh.

Mục tiêu là tăng khả năng tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm tại thị trường Việt Nam thông qua các khoản tài trợ.

Từ đó, giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ giải quyết thách thức về rủi ro thị trường cao trong giai đoạn đầu.

Cơ hội tiếp cận nguồn vốn triệu đô của Startup Việt. Cơ hội tiếp cận nguồn vốn triệu đô của Startup Việt.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Trần Duy Đông cho biết, Covid-19 đang làm giảm các khoản đầu tư mới cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, nhất là dòng vốn đầu tư mạo hiểm cho các công ty công nghệ khởi nghiệp ở giai đoạn đầu hoạt động.

Các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và chính cộng đồng doanh nghiệp đều đang nỗ lực tìm các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề thiếu vốn cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Đông cho rằng với mục tiêu hỗ trợ các Startup phát triển các giải pháp công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực, ADB Ventures sẽ góp phần giải quyết những khó khăn nói trên.

Theo ông Andrew Jeffries - Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cho biết, dù mới chỉ bắt đầu nhưng ADB Ventures có thể giúp các công ty khởi nghiệp Việt Nam có thêm sức hút trong nước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Với giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật hạt giống (ADB Ventures SEED), ADB Ventures sẽ cung cấp khoản tài trợ hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại lên tới 200.000 đô la Mỹ cho mỗi doanh nghiệp được lựa chọn để thí điểm và thử nghiệm các giải pháp công nghệ tại các thị trường mới.

Khoản hỗ trợ này nhằm mục đích giảm rủi ro cho các khoản đầu tư mạo hiểm tiềm năng.

Theo Kinh tế Sài Gòn