Thế kỷ 21 đang chứng kiến quá trình đại chuyển đổi của thế giới dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi toàn cầu là tính phức hợp ngày càng cao. Tính phức hợp được thể hiện ở sự đa dạng, vốn là tính chất cố hữu của tự nhiên, vì vậy, có quy luật và động lực riêng. Khám phá và thừa nhận sự phức hợp của môi trường kinh doanh toàn cầu là một yêu cầu cấp thiết đối với mọi nhà quản trị, ở cả tầm doanh nghiệp lẫn quốc gia. Để làm chủ sự phức hợp, quản trị truyền thống đã trở nên không còn phù hợp và sẽ bị loại bỏ, từ đó có thể thấy, “sự hủy diệt sáng tạo” này sẽ làm xuất hiện cách thức quản trị mới, với những công cụ thông minh và các hệ thống quản trị tinh vi. Xuất phát từ các luận cứ trên, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia: “Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu: Lý luận và thực tiễn” với mục tiêu làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của quản trị thông minh nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức có thể làm chủ sự phức hợp bằng cách chuyển đổi mô hình quản trị truyền thống sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên các công cụ thông minh. 


quan-tri-thong-minh-xu-huong-tat-yeu-cua-cac-doanh-nghiep2-min

PGS.TS Hoàng Văn Hải – Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN cho rằng khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là vấn đề văn hóa

I. NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung sau:

  • Xu hướng chuyển dịch từ quản trị truyền thống sang quản trị hiện đại.
  • Ứng dụng các công cụ thông minh (AI, Big Data, ToT,…) trong quản trị.
  • Quản trị thông minh để tận hưởng cuộc sống.
  • Quản trị bằng sự kết hợp khoa học hệ thống, điều khiển học và mô phỏng sinh học.
  • Tác động của môi trường phức hợp toàn cầu đến hoạt động của các doanh nghiệp/tổ chức.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: dự kiến 15/12/2020.

Địa điểm: Phòng Hội thảo 801, tòa nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện Ban Kinh tế Trung ương

- Đại diện Văn phòng Chính phủ

- Đại diện Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đại diện Bộ Tài chính

- Đại diện các Khoa Quản trị Kinh doanh của các trường đại học, học viện;

- Đại diện các Viện nghiên cứu

- Đại diện các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức

- Các nhà khoa học

- Các cơ quan báo chí, đài truyền hình…

Các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu quan tâm vui lòng liên hệ điện thoại: (024) 3754.7506 (ext. 307) hoặc email qtkd_kt@vnu.edu.vn.

Theo UEB