Cụ thể, 3 xu hướng chính bao gồm:

- Giữ chân khách hàng;
- Quản lý dữ liệu;
- Các nhóm im lặng.

null

1. Giữ chân khách hàng - Duy trì nội dung đa kênh, cá nhân hóa

Theo báo cáo mới đây, từ năm 2020 đến nay, số công ty đầu tư ngân sách tiếp thị vào việc giữ chân khách hàng đã tăng đến 36%. Năm 2020, 33% thương hiệu được khảo sát đã chi hơn một nửa ngân sách tiếp thị để duy trì khách hàng, trong khi con số này đã tăng lên 45% vào năm 2022.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các thương hiệu đang áp dụng phương pháp tiếp cận đa kênh, truyền tải đúng thông điệp vào đúng thời điểm thông qua đúng kênh. 

Các thương hiệu cũng sử dụng công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm tương tác của khách hàng, đưa ra các nội dung đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đưa ra những đề xuất sản phẩm phù hợp.  


2. Quản lý dữ liệu - Vẫn còn là một thách thức

Việc sử dụng thông tin một cách hiệu quả trở nên khó khăn, đặc biệt là khi dùng dữ liệu để có một cuộc trò chuyện ý nghĩa với khách hàng của họ. 

Các thương hiệu có thể giải quyết những thách thức này bằng cách chú ý hơn đến dữ liệu họ thu thập và điều chỉnh chiến lược thu thập của họ cho phù hợp với các mục tiêu cụ thể. 

Các nhóm tiếp thị, sản phẩm và dữ liệu phải hợp tác để tránh việc có các kho chứa dữ liệu và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. 


3. Các nhóm im lặng (Siloed Teams) - Rào cản đối với sự tiến bộ

Các nhóm im lặng trong tổ chức cản trở sự hợp tác và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng. 

Các thương hiệu hoạt động tốt nhất có xu hướng tiếp cận các nhóm chức năng khác với tỷ lệ gặp gỡ hàng tuần cao hơn 2,6 lần so với các thương hiệu hoạt động kém.

Để phá vỡ rào cản này, doanh nghiệp nên phát triển văn hóa và tư duy bên trong, tổ chức các cuộc họp liên chức năng thường xuyên và gia tăng sự hợp tác giữa các nhóm để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. 


Lời kết

Nhận định của đánh giá mức độ tương tác của khách hàng Braze 2023 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung vào duy trì và giải quyết các thách thức quản lý dữ liệu, cũng như phá bỏ các rào cản trong tổ chức. 

Áp dụng phương pháp tiếp cận đa kênh để thu hút khách hàng và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm, các thương hiệu có thể cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng và đạt được thành công lâu dài.

Lược dịch từ bài viết của Customer Think.