Theo đó, 3 xu hướng Marketing bền vững báo cáo đề cập đến bao gồm:

1. Consumers Look Beyond Promises: Người tiêu dùng nhìn xa hơn những lời hứa.
2. The Media Supply Chain Reinvents Itself: Chuỗi cung ứng truyền thông tự tái tạo.
3. DeCacbonizing Through High Impact: Khử Cacbon thông qua tác động cao.

null

1. Consumers Look Beyond Promises - Người tiêu dùng nhìn xa hơn những lời hứa

Người tiêu dùng ngày càng yêu cầu các công ty không chỉ đưa ra lời hứa về một tương lai không Cacbon, mà còn phải có những hành động cụ thể ngay hôm nay. 

Đối mặt với xu hướng này, các thương hiệu cần xác định chính xác các hoạt động phát thải Cacbon của mình để tìm kiếm cơ hội cụ thể để sử dụng hiệu quả Cacbon hơn. 

Ví dụ, các hoạt động truyền thông cốt lõi phát thải Cacbon bao gồm lập kế hoạch chiến dịch truyền thông, lưu trữ dữ liệu quảng cáo, định tuyến và phân phối quảng cáo, cũng như các thiết bị mà người tiêu dùng sử dụng. 

Điều quan trọng là các thương hiệu phải xác định phạm vi phù hợp để đặt ra mục tiêu và tự tin đo lường lượng khí thải Cacbon trong các chiến dịch tiếp thị của mình.


2. The Media Supply Chain Reinvents Itself - Chuỗi cung ứng truyền thông tự tái tạo

Các nhà quảng cáo đang tìm cách giảm lượng Cacbon phát sinh từ các hoạt động truyền thông, không chỉ thông qua việc bù đắp. 

Họ đang tận dụng các đổi mới trong việc tích hợp Cacbon vào các kênh và cơ sở hạ tầng hỗ trợ phân phối quảng cáo.

Từ góc độ giao dịch, các nhà quảng cáo có thể khám phá các thị trường bao gồm các chủ sở hữu phương tiện truyền thông với các mục tiêu giảm Cacbon dựa trên khoa học. 
Từ góc độ kỹ thuật, họ có thể tối ưu hóa cấu hình quảng cáo, như kích thước tệp hoặc độ dài thứ hai, và tận dụng các giải pháp. 

Ví như, Dentsu xem xét các giải pháp thay thế để phân phát quảng cáo, như phát trực tuyến quảng cáo, giúp giảm thời gian tải và do đó giảm lượng khí thải Cacbon của quảng cáo kỹ thuật số mà không bị hạn chế về kích thước tệp.


3. DeCacbonizing Through High Impact - Khử Cacbon thông qua tác động cao

Các nhà tiếp thị đang tìm cách giảm lượng Cacbon phát sinh từ các hoạt động truyền thông, không chỉ thông qua việc bù đắp. 

Họ đang tận dụng các công cụ tính lượng Cacbon trên phương tiện truyền thông ngày càng tinh vi để giúp các chiến dịch đạt được cả mục tiêu tối ưu hóa lượng Cacbon truyền thông và mục tiêu thương hiệu.

Các nhà tiếp thị có thể sử dụng công cụ tính lượng Cacbon truyền thông để hiểu liệu một loại chiến dịch (ví dụ: thương hiệu hoặc hiệu suất) có dẫn đến lượng phát thải không cân xứng hay không, liệu tỷ lệ phát thải quảng cáo và tỷ lệ chi tiêu quảng cáo có mất cân bằng trong toàn bộ kế hoạch hay không hoặc liệu các nguyên tắc truyền thông của họ có dẫn đến tăng lượng khí thải từ một số kênh hay không.

Các nhà tiếp thị có thể nhìn xa hơn lượng khí thải Cacbon tuyệt đối của các kênh, nhà cung cấp và định dạng để xem xét lượng CO2 tương đương (tCO2e) của họ trên mỗi chỉ số truyền thông (ví dụ: trên mỗi điểm tiếp cận). 

Điều này giúp họ hiểu được ý nghĩa của các quyết định lập kế hoạch đối với hiệu suất Cacbon của phương tiện truyền thông và hiệu quả của phương tiện truyền thông.


Lời kết

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra một ngành quảng cáo bền vững hơn, nơi người tiêu dùng và doanh nghiệp cùng nhau hướng tới một tương lai không Cacbon.

Lược dịch từ bài viết của Dentsu.