Chuyển đổi (transform) bao giờ cũng bắt đầu bằng dịch chuyển (shift) tư duy. 

Trong cuốn sách nổi tiếng "Cấu trúc các cuộc Cách mạng Khoa học (The Structure of Scientific Revolutions)", Thomas Kuhn đã nói  "Khoa học hay những tiến bộ có tính bước ngoặt không phát triển theo một đường thẳng.
Hay nói cách khác không phát triển tuyến tính, bằng việc tích luỹ đều đặn tri thức mới, mà phải trải qua những cuộc cách mạng, tức là phải trải qua những bước chuyển dịch “mẫu hình” (paradigm shifting). Trong đó có sự thay đổi đột ngột về bản chất của công việc tìm tòi và phát triển khoa học và xã hội."

Cuốn sách "The Structure of Scientific Revolutions" đã trở thành kinh điển từ lần xuất bản đầu tiên năm 1962. Cuốn sách "The Structure of Scientific Revolutions" đã trở nên kinh điển từ lần xuất bản đầu tiên năm 1962.

Chúng ta sẽ khó lòng tạo ra những đột biến hay thay đổi triệt để vấn đề nếu vẫn giữ các khuôn mẫu cũ.

Các giải pháp cuối cùng chỉ là hình thức chắp vá, tối ưu những thứ đang hiện hữu. Tính cách mạng đi liền với thay đổi mẫu hình, dịch chuyển sang một hệ hình mới.

Trong cuốn sách “Futureproof - 15 nhân tố quyết định tương lai của doanh nghiệp” của hai tác giả Caleb Storkey và Minter Dial nói về 15 nhân tố quyết định tương lai của doanh nghiệp và nghề nghiệp cá nhân, tác giả đã nêu lên sự dịch chuyển hình thức tư duy cũ và mới trong tình hình hiện nay.

Hai tác giả Caleb Storkey và Minter Dial muốn chỉ ra rằng đột phá không chỉ áp dụng trong đổi mới sáng tạo trong cuốn sách "Futureproof". Hai tác giả Caleb Storkey và Minter Dial muốn chỉ ra rằng đột phá không chỉ áp dụng trong đổi mới sáng tạo trong cuốn sách "Futureproof".

Chuyển đổi số là một thuật ngữ thời thượng (buzz word) gần đây giống như Cách mạng công nghiệp 4.0 (IR 4.0), Dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud computing), Internet Vạn vật (Internet of Things).

Có thể mượn cách nói của GS nổi tiếng Dan Ariel, tác giả cuốn sách Phi lý trí (Predictably Irrational): "Chuyển đổi số rất giống với quan hệ tình dục. Mọi người đều nói về nó. Chỉ một số ít thực sự biết làm thế nào. Mọi người đều nghĩ rằng những người khác đang làm điều đó. Vì vậy, mọi người đều tuyên bố rằng mình đang thực hiện."

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trong một hội nghị Chuyển đổi số ở Bà Rịa- Vũng Tàu chia sẻ "Làm nhanh thì được, làm chậm thì không xong. Làm nhanh thì năng lượng tập trung nên vượt qua khó khăn.
Chuyển đổi số thì làm nhiều, nói ít. Vì chuyển đổi số là mới với cả thế giới, chỉ có làm thì mới vỡ ra, không nên bàn quá nhiều về cái mới".

Thế nhưng, có một thực tế là chuyển đổi số là việc cần làm nhưng làm thế nào lại không đơn giản. Trình độ hay mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam rất thấp.

Đa số các công ty ở Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn một và hai nếu áp dụng  mô hình năm giai đoạn đánh giá về mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp mà tác giả Tony Saldanha đã nêu rõ trong cuốn sách “Tại sao chuyển đổi số thất bại: Các nguyên tắc đáng ngạc nhiên về cách cất cánh và đi trước”.

Một số các công ty công nghệ Việt Nam như FPT, Viettel ở giai đoạn ba, mức phấn đấu lên giai đoạn bốn. Còn giai đoạn năm, là những công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Facebook, Amazon, Google.

Ông lớn viễn thông Viettel đang ở giai đoạn 3 theo đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp mà tác giả Tony Saldanha. Ông lớn viễn thông Viettel đang ở giai đoạn 3 theo đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp mà tác giả Tony Saldanha.

Tập đoàn Google hiện đang ở mức độ cao nhất theo mô hình năm giai đoạn của Tony Saldanha. Tập đoàn Google hiện đang ở mức độ cao nhất theo mô hình năm giai đoạn của Tony Saldanha.

Giai đoạn đầu tiên: Nền tảng.

Giai đoạn này tức là chuyển đổi các tài liệu, quy trình chuyển sang nền tảng số. Đây là điều cần thiết cho quá trình chuyển đổi số và việc đầu tiên của chúng ta làm là số hóa quy trình và các tài liệu.

Giai đoạn 2: Tách lập (Siloed).

Tiếp theo là giai đoạn siloed. Đây là lúc lãnh đạo doanh nghiệp  bắt đầu nhận thức được tiềm năng đột phá của chuyển đổi số nên đứng ra bảo lãnh (sponsor) cho các nỗ lực này.

Giai đoạn ba: Đồng bộ bán phần (partially synchronised).

Đây là giai đoạn chủ doanh nghiệp nhìn thấy nhu cầu cần phải có một chiến lược tổng thể đơn nhất cho chuyển đổi số.

Giai đoạn bốn: Đồng bộ toàn phần (fully synchronised).

Tại giai đoạn này, doanh nghiệp đã chuyển đổi toàn bộ sang một mô hình kinh doanh số mới.

Giai đoạn năm: "Living DNA".

Đây là thời điểm công ty không những chỉ chuyển đổi mô hình kinh doanh, mà còn thay đổi cả văn hóa doanh nghiệp của mình.

Khi đó, chuyển đổi số đã trở thành một động cơ chuyển đổi không ngừng, liên tục đổi mới các hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình, số hóa ban đầu thì chắc chắn cũng mang lại một số lợi ích ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài sẽ khó phát triển trong những giai đoạn ba, bốn và tiến lên giai đoạn năm.

Theo Vietnamnet