Cụ thể bao gồm 5 xu hướng:

- Tăng lợi nhuận từ các khoản đầu tư kỹ thuật số;
- Đặt cược tăng trưởng lớn;
- Phát triển bền vững;
- Quản lý chi phí hiệu quả;
- Quỹ đầu tư kỹ thuật số.

null

1. Tăng lợi nhuận từ các khoản đầu tư kỹ thuật số - Tận dụng sự phụ thuộc lẫn nhau

Hưởng lợi từ các khoản đầu tư kỹ thuật số đòi hỏi sự gắn kết kỹ thuật số để cải thiện kết quả ở cấp doanh nghiệp. 

Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo tài chính tạo nên sự gắn kết để:

- Hiểu được sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các sáng kiến kỹ thuật số;
- Tạo lộ trình kỹ thuật số và cập nhật giả định dựa trên thông tin mới;
- Phát triển mô hình hoạt động để hỗ trợ kết nối giữa các sáng kiến kỹ thuật số;
- Thành lập các nhóm chức năng chéo để quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau.

Cần có một khoản đầu tư hiệu quả vào kỹ thuật số (Ảnh: Unsplash).
Cần có một khoản đầu tư hiệu quả vào kỹ thuật số (Ảnh: Unsplash).

2. Đặt cược tăng trưởng lớn - Áp dụng các chiến lược tăng trưởng kinh doanh của các công ty tăng trưởng hiệu quả

Đồng thời, các nhà lãnh đạo có thể cân nhắc việc áp dụng các chiến lược tăng trưởng kinh doanh lớn hơn, như:

- Thấm nhuần kỷ luật chu kỳ;
- Loại bỏ neo tăng trưởng, bảo tồn các bậc thang tăng trưởng;
- Trau dồi hiệu suất vượt trội thay vì sửa chữa hiệu suất kém;
- Tập trung vào quy mô, không phải phạm vi;
- Theo đuổi sự khác biệt về chi phí.

Một chiến lược lớn là điều cần thiết (Ảnh: Unsplash).
Một chiến lược lớn là điều cần thiết (Ảnh: Unsplash).

3. Phát triển bền vững - Chuyển các cược tăng trưởng dài hạn thành lợi nhuận kinh doanh bền vững

Ngoài việc áp dụng các phương pháp tăng trưởng, các công ty tăng trưởng hiệu quả đạt được tăng trưởng có lãi bằng cách tập trung vào quy mô trong cấu trúc chi phí thay vì vào phạm vi.

Sự tập trung vào quy mô đó thể hiện trong các hoạt động sau đây ở các công ty tăng trưởng hiệu quả so với các đối thủ cạnh tranh có quy mô tương tự, như:

- Đầu tư vào các ngành ít hơn 18% trong danh mục đầu tư kinh doanh và chỉ theo đuổi việc mở rộng liền kề khi có thể tận dụng chi phí cố định;
- Cơ cấu các dòng sản phẩm và dịch vụ thành các phân khúc ít hơn 24%, tập trung đầu tư chung vào hỗn hợp sản phẩm và dịch vụ đơn giản hơn;
- Tập trung thu hút khách hàng và tạo điểm nhấn cho các hoạt động, kiếm thêm 20% doanh thu từ các phân khúc theo địa lý lớn nhất.

Điều này đặc biệt đúng đối với các tổ chức theo đuổi chiến lược tăng trưởng kinh doanh thông qua M&A, thâm nhập thị trường mới và phát triển sản phẩm mới, tất cả đều yêu cầu đầu tư vào chi phí vận hành.

Kinh doanh bền vững là điều các doanh nghiệp cần hướng tới ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Unsplash).
Kinh doanh bền vững là điều các doanh nghiệp cần hướng tới ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Unsplash).

4. Quản lý chi phí hiệu quả - Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua quản lý chi phí sáng tạo

Các CFO tiến bộ thực hiện các kỹ thuật quản lý chi phí chiến lược để đảm bảo các khoản đầu tư chính có đủ nguồn lực bằng cách:

- Phân bổ lại nguồn tài trợ từ các khoản đầu tư có tiềm năng thấp đến tiềm năng cao. 
- Tài trợ cho các khoản đầu tư tăng trưởng bằng cách sử dụng cơ chế hoàn trả tiết kiệm chi phí;
- Sử dụng nguồn vốn chưa phân bổ để hỗ trợ đầu tư tăng trưởng khi cần thiết. 

Chi phí cần được quản lý một cách hiệu quả trong thời điểm kinh tế khó khăn (Ảnh: Unsplash).
Chi phí cần được quản lý một cách hiệu quả trong thời điểm kinh tế khó khăn (Ảnh: Unsplash).

5. Quỹ đầu tư kỹ thuật số - Chi tiêu kỹ thuật số mang nhiều lợi ích

Để dành các nguồn lực cần thiết cho các kết quả chuyển đổi và tối ưu hóa doanh nghiệp kỹ thuật số, hãy sắp xếp tài trợ kỹ thuật số cho các sản phẩm thay vì các dự án. 

Trong khi tài trợ dựa trên dự án giới hạn các nguồn lực vào một kế hoạch, tài trợ dựa trên sản phẩm dẫn đến sự linh hoạt và phân bổ nguồn lực chiến lược cho các khả năng và kết quả kinh doanh quan trọng nhất.

Để chuyển sang mô hình tài trợ dựa trên sản phẩm cho các khoản đầu tư kỹ thuật số chuyển đổi, doanh nghiệp có thể:

- Đặt mục tiêu tài trợ;
- Tạo sự thoải mái xung quanh sự không chắc chắn;
- Điều chỉnh thẻ điểm và số liệu;
- Chuyển dần dần sang mô hình tài trợ sản phẩm.

Đầu tư tài trợ vào từng sản phẩm sẽ là một chiến lược lý tưởng trong giai đoạn hiện tại (Ảnh: Unsplash).
Đầu tư tài trợ vào từng sản phẩm sẽ là một chiến lược lý tưởng trong giai đoạn hiện tại (Ảnh: Unsplash).

Lời kết

Khi đối mặt với sự không chắc chắn của nền kinh tế, giám đốc tài chính nên xem xét tình hình và phát triển chiến lược phù hợp.

Lược dịch từ bài viết của Gartner.