Niềm tin và sự do dự của người mua có ý nghĩa gì?

Các nhà tiếp thị trên Facebook có thể sử dụng niềm tin và sự do dự của người mua để tạo ra các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu và hiệu quả để tăng doanh số và cải thiện lòng trung thành của khách hàng.

Bằng cách tăng niềm tin của người mua và giảm sự do dự, các doanh nghiệp có thể tăng doanh số và doanh thu.

Bằng cách xây dựng niềm tin và cung cấp trải nghiệm khách hàng tích cực, các doanh nghiệp có thể cải thiện lòng trung thành của khách hàng.

Từ đó, các quảng cáo sẽ hiệu quả về chi phí.

Đồng thời, thông qua bằng chứng xã hội các doanh nghiệp có thể tăng nhận thức về thương hiệu.

null

Case Study tiêu biểu - Glossier, CASPER

- Glossier

Glossier chia sẻ nội dung do người dùng tạo trên các kênh truyền thông xã hội, giới thiệu khách hàng thực sự sử dụng sản phẩm, hợp tác với những người có ảnh hưởng để chia sẻ sản phẩm.

null

- CASPER

CASPER sử dụng quảng cáo nhắm mục tiêu lại để nhắc nhở khách hàng đã truy cập trang web trước đây về các sản phẩm đáng quan tâm. 

null

Lời kết

Sử dụng kết hợp các chiến thuật để tăng niềm tin của người mua và giảm sự do dự giữa đối tượng mục tiêu của họ.