Tại sao cần xây dựng câu chuyện và phát triển cộng đồng?

Xu hướng này đề cập đến việc tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, tham gia và cộng hưởng với đối tượng mục tiêu, sau đó, tận dụng những câu chuyện đó để xây dựng một cộng đồng gắn kết với khách hàng trung thành và những người ủng hộ thương hiệu.

Theo đó, chia sẻ những câu chuyện xác thực, các doanh nghiệp có thể thu hút khán giả của họ và khuyến khích họ tương tác với nội dung.

Đồng thời, một câu chuyện thương hiệu hấp dẫn cũng có thể giúp các doanh nghiệp nổi bật trong một thị trường đông đúc.

Có thể nói, tiếp thị sẽ trở nên hiệu quả hơn bằng cách tạo ra một kết nối cảm xúc với khán giả.

null

Case Study tiêu biểu - Airbnb, Patagonia

- Airbnb

Airbnb sử dụng Facebook để chia sẻ những câu chuyện về chỗ ở và kinh nghiệm độc đáo, và để thúc đẩy ý thức cộng đồng giữa các chủ nhà và khách.


- Patagonia

Patagonia sử dụng Facebook để chia sẻ những câu chuyện về các sáng kiến của mình và tham gia với khán giả về các vấn đề môi trường.


Lời kết

Các doanh nghiệp có thể ứng dụng Xu hướng này bằng các bước sau:

- Hiểu rõ mục tiêu của khách hàng.
- Tạo những câu chuyện hấp dẫn.
- Khuyến khích nội dung do người dùng tạo.