Tại sao lạm phát là cơ hội cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ?

Mặc dù giá cả của các sản phẩm bảo hiểm đã tăng lên để đáp ứng với sự tăng giá của các mặt hàng hàng hóa khác, nhưng lạm phát có thể gây ra thua lỗ ở một số thị trường, làm suy yếu lợi nhuận bảo lãnh phát hành.

Lạm phát tác động đến tỷ lệ chi trả bồi thường của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ. 

Vì lạm phát giúp tăng giá trị của các tài sản, các khoản chi trả bồi thường cũng tăng theo.

Lạm phát góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu của các công ty này. 

Khi lạm phát tăng lên, giá cả của các sản phẩm bảo hiểm cũng tăng lên. 

Điều này có nghĩa là các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thể thu được giá cao hơn cho các sản phẩm của họ.

null

Guardian Life và InsurTechs - Kết nối và phát triển

Guardian Life đang hợp tác với InsurTechs, bao gồm Noyo và Ideon, cho phép kết nối giữa các nhà mạng và các đối tác khác để chuẩn hóa việc trao đổi dữ liệu.

Cẩm nang ứng dụng Xu hướng

Công ty khả năng có nhiều cơ hội để cải thiện kết quả hàng đầu và dưới cùng thông qua:

- Đề xuất giá trị: Tái phát minh sản phẩm và định giá. 
- Chiến lược phân phối: Hệ sinh thái và liên minh, tăng hiệu quả trong các kênh đại lý và môi giới truyền thống trong khi giảm chi phí cấu trúc thương mại.
- Mô hình hoạt động: Đẩy nhanh các sáng kiến chuyển đổi công nghệ để nâng cấp hiệu quả hoạt động, độ chính xác của giá cả, quản lý khiếu nại và trải nghiệm khách hàng.

Có thể thấy, khi nền kinh tế bị lạm phát, có khả năng sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện:

Các công ty bảo hiểm cũng nên đẩy nhanh các sáng kiến chuyển đổi công nghệ để nâng cấp hiệu quả hoạt động, độ chính xác về giá, quản lý khiếu nại và trải nghiệm khách hàng bảo hiểm, nỗ lực nâng cao năng lực của nhân viên lên cấp số nhân trong bảo lãnh phát hành và khiếu nại.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể xem xét thuê ngoài các chức năng không cốt lõi để chuyển từ chi phí biến đổi sang chi phí cố định cũng như cung cấp kinh nghiệm và chuyên môn cao hơn trong các lĩnh vực từ vốn nhân lực đến an ninh mạng.