LinkedIn Ads - Nên hay không?

LinkedIn Ads cung cấp nhiều định dạng quảng cáo và tùy chọn nhắm mục tiêu cho phép doanh nghiệp tiếp cận đối tượng mong muốn của họ trên nền tảng.

Từ đó, nền tảng này có thể mang lại nhiều giá trị như:

- Có quyền truy cập vào đối tượng chuyên gia, người ra quyết định và người có ảnh hưởng có mức độ tương tác cao.
- Tiếp cận đối tượng cụ thể dễ dàng hơn và đảm bảo rằng ngân sách quảng cáo đang được chi cho đúng người.
- Giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về thương hiệu và tạo khách hàng tiềm năng.
- Quảng cáo hiệu quả về chi phí.

null

Các Case Study tiêu biểu - Microsoft, HubSpot, IBM

- Microsoft

Sử dụng Quảng cáo LinkedIn để quảng bá nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của mình tới đối tượng chuyên nghiệp

- HubSpot

Sử dụng Quảng cáo LinkedIn để tạo khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận thức về thương hiệu

- IBM

Sử dụng Nội dung được tài trợ để quảng bá các hội thảo và sự kiện trên web của mình cũng như InMail được tài trợ để gửi tin nhắn được cá nhân hóa đến các khách hàng tiềm năng.


Lời kết

Các công ty nên tiếp cận Quảng cáo LinkedIn với tư duy chiến lược và tập trung vào việc tạo các chiến dịch được nhắm mục tiêu, hấp dẫn và có liên quan được thiết kế để đạt được các mục tiêu cụ thể.