MARKETING TRENDS REPORT 2022 là báo cáo lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, được thực hiện bởi đội ngũ Ban biên tập của Trends Việt Nam.

Các báo cáo Xu hướng Marketing bao quát trên nhiều Ngành, điểm danh Case Study các Thương hiệu trong nước và Toàn cầu và đưa ra những khuyến nghị, Cẩm nang Ứng dụng cho doanh nghiệp từ nhỏ, vừa cho đến lớn.

Các báo cáo sẽ được cung cấp riêng lẻ theo 21 nhóm lớn hoặc dưới dạng một phiên bản kết hợp bao gồm tất cả hơn 150 xu hướng.

Báo cáo cập nhật những Xu hướng cụ thể về Marketing nổi bật trong năm 2022, bao gồm:

- Xu hướng Marketing Chiến lược 2022: Bao gồm các chủ đề Chiến lược Bền vững, Xu hướng Chiến lược Marketing Bền vững, Customer Insights, Quản trị Tiếp thị, Dựa trên Công nghệ, Sáng tạo.
- Xu hướng Content Marketing 2022: Bao gồm Xu hướng Content về Quy trình, Xu hướng Content Sáng tạo, Xu hướng Content thu hút Khách hàng, Xu hướng Branded Content - Dựa trên câu chuyện và sự Liên tưởng Hình ảnh.
- Xu hướng Tools Marketing 2022: Bao gồm các chủ đề Xu hướng Công cụ Marketing trực tiếp, Xu hướng Công cụ Digital Marketing, Xu hướng Công cụ Content Driven Marketing, Xu hướng Công cụ Branded Marketing, Xu hướng Công cụ Marketing hỗ trợ Bán hàng, Xu hướng Công cụ Marketing nâng cao Trải nghiệm Khách hàng, Xu hướng Công cụ Marketing Tiềm năng.
- Xu hướng How To 2022: Bao gồm các chủ đề Xu hướng Tiếp thị hướng đến Khách hàng, Xu hướng Tiếp thị hướng đến Quản trị Doanh nghiệp.
- Xu hướng Đối tượng khách hàng mục tiêu (KHMT) 2022: Bao gồm các chủ đề Xu hướng Đối tượng KHMT Truyền thống, Xu hướng Đối tượng KHMT tiềm năng, Xu hướng Đối tượng KHMT theo Tâm lý Mua hàng.

Báo cáo Trends Report 2022 sẽ mang lại những góc nhìn mới về những xu hướng trong năm qua.
Báo cáo Trends Report 2022 sẽ mang lại những góc nhìn mới về những xu hướng trong năm qua.

1. Nhóm Xu hướng Marketing Chiến lược 2022 - Phát triển bền vững

Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp.

Chiến lược Marketing là phương án đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp hướng đến đúng thị trường mục tiêu đặt ra.

Năm qua, chiến lược Marketing nổi bật với các chiến dịch là cầu nối doanh nghiệp với thị trường để tồn tại và phát triển bền vững, cụ thể như:

Chiến lược Bền vững, Xu hướng Chiến lược Marketing Bền vững, Customer Insights, Quản trị Tiếp thị, Dựa trên Công nghệ, Sáng tạo.

Một số chiến dịch nổi bật về chiến lược Marketing trong năm qua gọi tên: Starbucks, Sakuko, Reebok…

Đọc thêm: [Trends Report 2022] Nhìn lại xu hướng chiến lược Marketing trong năm 2022.

Các xu hướng chiến lược đóng vai trò quan trọng để định hướng phát triển của doanh nghiệp (Ảnh: Unsplash).
Các xu hướng chiến lược đóng vai trò quan trọng để định hướng phát triển của doanh nghiệp (Ảnh: Unsplash).

2. Nhóm Xu hướng Content Marketing 2022 - Content Is King 

Các Xu hướng Content Marketing năm qua tập trung nhiều vào những nội dung sáng tạo mang tính chất cá nhân hoá cho một thương hiệu, tổ chức hay lý tưởng, cụ thể như:

Xu hướng Content về Quy trình, Xu hướng Content Sáng tạo, Xu hướng Content thu hút Khách hàng, Xu hướng Branded Content - Dựa trên câu chuyện và sự Liên tưởng Hình ảnh.

Bên cạnh những dạng content thu hút khách hàng kinh điển như Viral Content, Inspiring Content, User-Generated Content…

Nhóm Content có khả năng phát triển với nội dung ấn tượng, độc đáo đã xuất hiện trong năm 2022 như Educational Content, Humor Content…

Đọc thêm: [Trends Report 2022] Nhìn lại xu hướng Content trong năm 2022.

Nội dung đóng vai trò quan trọng trong thời đại ngày nay (Ảnh: Unsplash).
Nội dung đóng vai trò quan trọng trong thời đại ngày nay (Ảnh: Unsplash).

3. Nhóm Xu hướng Tools Marketing 2022 - Thích ứng và Bứt phá

Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, các chuyên gia marketing đã đưa ra một loạt các Xu hướng Marketing mới trong năm 2022, bao gồm:

Xu hướng Công cụ Marketing trực tiếp, Xu hướng Công cụ Digital Marketing, Xu hướng Công cụ Content Driven Marketing, Xu hướng Công cụ Branded Marketing, Xu hướng Công cụ Marketing hỗ trợ Bán hàng, Xu hướng Công cụ Marketing nâng cao Trải nghiệm Khách hàng, Xu hướng Công cụ Marketing Tiềm năng.

Năm 2022 chứng kiến sự tăng trưởng của các Xu hướng marketing mới như:

Marketing nội dung tương tác, Influencer Marketing và Video marketing…

Đọc thêm: [Trends Report 2022] Báo cáo công cụ Marketing năm 2022.

Các công cụ sẽ hỗ trợ hiệu quả cho mọi hoạt động của doanh nghiệp (Ảnh: Unsplash).
Các công cụ sẽ hỗ trợ hiệu quả cho mọi hoạt động của doanh nghiệp (Ảnh: Unsplash).

4. Nhóm Xu hướng How To 2022 - Mở khóa kế hoạch Marketing

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và áp dụng các Xu hướng How-to Marketing mới nhất để tối ưu hóa chiến lược marketing của mình. 

Trong đó, có 2 nhóm Xu hướng Marketing cần phải lưu ý:

Xu hướng Tiếp thị hướng đến Khách hàng, Xu hướng Tiếp thị hướng đến Quản trị Doanh nghiệp.

Việc kết hợp các xu hướng trong hai nhóm này sẽ giúp doanh nghiệp:

Tăng cường tương tác với khách hàng, nâng cao trải nghiệm của họ và tạo ra các chiến lược Marketing bền vững để phát triển kinh doanh.

Đọc thêm: [Trends Report 2022] Báo cáo How-to Marketing trong năm 2022.

Chìa khóa nào dành cho Marketing doanh nghiệp? (Ảnh: Unsplash).
Chìa khóa nào dành cho Marketing doanh nghiệp? (Ảnh: Unsplash).

5. Nhóm Xu hướng Đối tượng KHMT 2022 - Khách hàng thực sự là ai?

Nhu cầu, thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng thay đổi theo thời gian, vậy nên, các doanh nghiệp đã có những kế hoạch để tiếp cận đến những đối tượng khách hàng trong năm qua, cụ thể như:

Xu hướng Đối tượng KHMT Truyền thống, Xu hướng Đối tượng KHMT tiềm năng, Xu hướng Đối tượng KHMT theo Tâm lý Mua hàng.

Mỗi đối tượng khách hàng sẽ có những cách thức tiếp cận khác biệt.

Đọc thêm: [Trends Report 2022] Báo cáo đối tượng Marketing năm 2022.

Khách hàng thực sự là ai? - Các xu hướng sẽ giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi này (Ảnh: Unsplash).
Khách hàng thực sự là ai? - Các xu hướng sẽ giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi này (Ảnh: Unsplash).

Lời kết

Tìm hiểu các Xu hướng về Marketing được ưu tiên ứng dụng trong năm qua và khám phá những hiểu biết quan trọng để xây dựng kế hoạch tối ưu cho năm mới.

Tải báo cáo TẠI ĐÂY: