Chiến lược rủi ro hiệu quả - “Tốt chiến lược, được triển khai"

Trong thời đại hiện nay, khi mà các doanh nghiệp và tổ chức đang phải đối mặt với những thách thức và rủi ro ngày càng phức tạp, chủ đề này trở nên cực kỳ quan trọng và đáng chú ý. 

Điều này đòi hỏi sự nhạy bén và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và biến động trong môi trường kinh doanh. 

Ông Đoàn Đức Thuận cho rằng, một chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả là sự kết hợp của 3 yếu tố: 

Tăng trưởng kinh doanh, quản trị chiến lược và kiểm soát thực thi. 

Từ đó, một tổ chức có thể phát triển bền vững với khả năng chống chịu rủi ro, khi có thể gắn kết với các mục tiêu và cơ hội mới, linh hoạt phân bổ nguồn lực và đơn giản hóa quy trình ra quyết định.

Nói một cách dễ hiểu, một chiến lược rủi ro sẽ đảm bảo các yếu tố để “Tốt chiến lược, được triển khai", bao gồm:

- Bắt đầu với một sứ mệnh và tầm nhìn xa;
- Quy trình vận hành linh hoạt, ứng biến và rõ ràng;
- Kiểm soát tài chính, dòng tiền hiệu quả;
- Dung hòa hệ cung ứng, đối tác, khách hàng, ngân hàng, thị trường thành một hệ sinh thái.
- Nắm bắt và thích ứng với công nghệ và dữ liệu một cách có phương pháp và bền vững.
- Tận dụng con người, bao gồm cả nhà lãnh đạo và nhân tài, hướng tới mục tiêu “Đúng vai, đúng việc".

6 nhân tố chiến lược giúp một tổ chức có thể phát triển bền vững và có khả năng chống chịu rủi ro.
6 nhân tố chiến lược giúp một tổ chức có thể phát triển bền vững và có khả năng chống chịu rủi ro.

Chiến lược bền vững - Chiến lược là từ bỏ hay lựa chọn?

Dựa trên những xu hướng bà Tracy Vũ, người sáng lập và CEO của DigiMaster và Trends Việt Nam, đã trình bày trước đó, ông Đoàn Đức Thuận khuyến khích các doanh nghiệp nên thiết lập các xu hướng trong phạm vi hoạt động của mình.

Ông đề xuất một quy trình cơ bản, bao gồm:

- Định hướng mô hình kinh doanh;
- Xác định danh mục sản phẩm, ngành, thương hiệu;
- Đề ra kịch bản tăng trưởng phù hợp, ví như tăng khách hàng, mở rộng hoạt động, phát triển ngành, mở rộng mô hình kinh doanh…
- Phân tích thị trường, đưa ra các sự lựa chọn.
- Ứng biến với công nghệ, khai thác các xu thế, đặc biệt chú ý cân đối giữa lợi thế và phát triển.

Đến bước cuối cùng, một chiến lược bền vững là sự từ bỏ hay lựa chọn. Nếu đã chọn thì không được từ bỏ.
Đến bước cuối cùng, một chiến lược bền vững là sự từ bỏ hay lựa chọn. Nếu đã chọn thì không được từ bỏ.

Tại sự kiện lần này, ông cũng đưa ra những phân tích chi tiết về thị trường hiện tại, ngành và chuỗi giá trị, các thị trường mới, từ đó, gợi ý kịch bản tăng trưởng phù hợp cho một số doanh nghiệp. 

Ông cũng đề cập đến 5 góc độ tiếp cận bền vững và ứng biến linh hoạt, bao gồm: 

- Tăng tầm nhìn xa;
- Tăng khả năng phản ứng;
- Tăng khả năng thực thi và thiết lập xu hướng trên thị trường;
- Duy trì sự ổn định và hiệu quả;
- Gia tăng sự linh hoạt liên quan đến tài chính, hoạt động và nguồn lực. 

Cuối cùng, ông chia sẻ việc theo đuổi mục tiêu bền vững của doanh nghiệp cũng giống như hành trình leo núi.

Cả hai đều đòi hỏi 2 yếu tố cơ bản là:

- Sự an toàn (Tuân thủ các nguyên tắc để tránh các rủi ro).
- Sự bền bỉ (Với ông, còn con đường là còn có thể đến được đích).

Ông Đoàn Đức Thuận, Chuyên gia Chiến lược và Marketing, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Marketing Owen Fashion, tại sự kiện Trends Summit #02.
Ông Đoàn Đức Thuận, Chuyên gia Chiến lược và Marketing, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Marketing Owen Fashion, tại sự kiện Trends Summit #02.

Lời kết

Những chia sẻ của ông Đoàn Đức Thuận không chỉ mang lại kiến thức giá trị mà còn là nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Xem toàn bộ sự kiện Trends Summit #02 tại đây.