Theo khảo sát của Gartner, phát triển lãnh đạo và quản lý là ưu tiên hàng đầu của nhân sự hướng tới năm 2024.

76% lãnh đạo nhân sự cho biết người quản lý của họ bị choáng ngợp trước sự gia tăng trách nhiệm công việc. 
73% cho biết lãnh đạo và quản lý của họ không được trang bị để lãnh đạo sự thay đổi. 
Hơn 3/4 nhân viên ngày càng coi trọng sự hỗ trợ của người quản lý trong khi các nhà quản lý đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn 51% so với khả năng họ có thể xử lý.

Đây là 4 xu hướng các nhà quản lý nhân sự cần lưu ý trong năm sau, bao gồm:

- Ask for help: Đừng ngần ngại yêu cầu sự hỗ trợ;
- Organizational culture and leadership: Định hình văn hóa tổ chức và phong cách lãnh đạo;
- Connecting to culture: Kết nối sâu rộng với văn hóa tổ chức;
- Prioritizing tech for HR: Đặt ưu tiên cho công nghệ trong lĩnh vực nhân sự.

null

1. Ask for help - Đừng ngần ngại yêu cầu sự hỗ trợ

Báo cáo Top 5 ưu tiên cho nhà lãnh đạo nhân sự 2024 của Gartner khuyến nghị phát triển công việc thay vì chương trình phát triển người quản lý truyền thống. 

Điều này bao gồm việc đặt lại các kỳ vọng, xây dựng lại quy trình của người quản lý, điều chỉnh lại thói quen của người quản lý và loại bỏ các rào cản về quy trình.

Anne Marie Malleau, Giám đốc nhân sự tại Khu nghỉ dưỡng Great Wolf Lodge, khuyến khích các nhà lãnh đạo yêu cầu sự giúp đỡ nếu cảm thấy choáng ngợp. 

Bà nói rằng việc viết ra một kế hoạch kinh doanh với lợi tức đầu tư chắc chắn và giải thích tại sao cần hỗ trợ để đạt được mục tiêu là một bước quan trọng.


2. Organizational culture and leadership - Định hình văn hóa tổ chức và phong cách lãnh đạo

Theo khảo sát của Gartner, văn hóa tổ chức, công nghệ nhân sự, quản lý thay đổi và quản lý nghề nghiệp là những ưu tiên hàng đầu cho nhà lãnh đạo nhân sự vào năm 2024. 

Angela Champ, một Nhà điều hành nhân sự, cho rằng:

Mặc dù việc phát triển lãnh đạo và quản lý quan trọng, nhưng văn hóa tổ chức và các ưu tiên khác có thể ảnh hưởng đến khả năng quản lý của một nhà lãnh đạo.


3. Connecting to culture - Kết nối sâu rộng với văn hóa tổ chức

Theo cuộc khảo sát, 41% lãnh đạo nhân sự cho rằng văn hóa tổ chức bị ảnh hưởng bởi công việc kết hợp, trong khi 47% không biết cách thúc đẩy sự thay đổi để tạo ra văn hóa mong muốn. 

Bà Anne Marie Malleau cũng đã nhấn mạnh rằng:

Văn hóa tổ chức là ưu tiên hàng đầu, với tất cả mọi thứ đều xuất phát từ việc chăm sóc nhân viên. 

Văn hóa của tổ chức được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn như: 

Sự tôn trọng, trách nhiệm, năng lực và tinh thần đồng đội, với mục tiêu hướng đến sự an toàn, chất lượng và vui vẻ.


4. Prioritizing tech for HR - Đặt ưu tiên cho công nghệ trong lĩnh vực nhân sự

Theo khảo sát của Gartner, công nghệ là ưu tiên thứ ba cho nhân sự, 

- 60% lãnh đạo phân vân về tác động của AI. 
- Hơn 56% lãnh đạo nhân sự cho rằng giải pháp công nghệ hiện tại không phù hợp với nhu cầu kinh doanh. 
- 76% lãnh đạo nhân sự cho rằng họ cần áp dụng AI trong 12-24 tháng tới để không tụt hậu. 

Andrea Richardson, Giám đốc bộ phận nhân sự kinh doanh tại Công ty cung cấp giải pháp Avanade, cho biết việc mở rộng và tích hợp AI là ưu tiên hàng đầu vào năm 2024. 

Bà cũng nhấn mạnh rằng việc áp dụng AI có thể giúp tăng năng suất và giải phóng thời gian cho các nhiệm vụ chiến lược.


Lời kết

Những xu hướng mới trong năm 2024 sẽ mở ra cơ hội để các nhà quản lý nhân sự nắm bắt và tạo ra sự thay đổi tích cực. 

Lược dịch từ bài viết của HCA Mag.