Bức tranh lớn về sự thay đổi - Các xu hướng và mối liên hệ

Các xu hướng lớn của Sitra 2023 mô tả bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi thông qua năm chủ đề: 

Tự nhiên, con người, quyền lực, công nghệ và nền kinh tế. 

- Tự nhiên

Trung tâm của tất cả là cuộc khủng hoảng bền vững sinh thái và sự xói mòn khả năng chịu đựng của tự nhiên.

Đây là hệ quả của khí hậu đang nóng lên, đa dạng sinh học đang suy giảm ở mức báo động, tài nguyên thiên nhiên đang bị lạm dụng và chất thải ngày càng tăng. 

- Con người

Hoạt động của con người đặt gánh nặng lên thiên nhiên và vượt quá khả năng chịu đựng của nó, do đó làm tổn hại đến nền tảng của nền kinh tế và phúc lợi của chính con người. 

Những thách thức đối với hạnh phúc của người dân trên toàn cầu đang gia tăng khi nhiều thay đổi đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mọi người: 

Dân số đang già đi, đa dạng hóa và tập trung tại các trung tâm tăng trưởng, đồng thời gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Những vấn đề đang ngày một căng thẳng trong bức tranh toàn cảnh trên toàn cầu (Ảnh: Unsplash).
Những vấn đề đang ngày một căng thẳng trong bức tranh toàn cảnh trên toàn cầu (Ảnh: Unsplash).

- Quyền lực

Cuộc chiến giành dân chủ đang ngày càng gay gắt, nền dân chủ đang bị thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài, và các xã hội đang bị thử thách khi các cuộc khủng hoảng ngày càng chồng chất. 

- Công nghệ

Có những tranh chấp về các quy tắc trong thế giới kỹ thuật số.

Cụ thể là về các nguồn lực cần thiết cho công nghệ mới và nói chung là hướng phát triển công nghệ, nghĩa là sự cạnh tranh về sức mạnh kỹ thuật số đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ. 

- Nền kinh tế

Các vết nứt cũng đang xuất hiện trong nền tảng của nền kinh tế khi sự bất bình đẳng toàn cầu gia tăng và cuộc khủng hoảng bền vững sinh thái diễn ra, làm gia tăng nhu cầu cải cách nền kinh tế.

Bức tranh lớn về sự thay đổi (Ảnh: Topias Dean, Sitra).
Bức tranh lớn về sự thay đổi (Ảnh: Topias Dean, Sitra).

Không có sự thay đổi nào xảy ra một cách cô lập. Mọi xu hướng diễn ra đều có lý do và sự liên quan lẫn nhau.

Thay vì tập trung vào các xu hướng riêng lẻ chúng ta cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi và mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các xu hướng. 

Ví dụ, suy thoái môi trường được phản ánh trong căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng, năng lực kinh tế suy giảm và các vấn đề liên quan đến phúc lợi. 

Các giải pháp phải được tìm ra để giải quyết đồng thời nhiều thách thức.

Megatrends 2023 - Cơ hội trong tương lai

Bức tranh tổng thể do các xu hướng lớn tạo ra có vẻ ảm đạm. 

Có thể nói, đây là thời kỳ chuyển đổi, nơi nhiều cấu trúc và cách thức hoạt động trong nhiều khía cạnh của kinh doanh và cuộc sống đang có nhiều thay đổi lớn. 

Chúng ta không thể quay trở lại bình thường cũ hay “mới", và tương lai hoàn toàn không được xác định trước. 

Tuy nhiên, một số tác động có thể hữu ích khi thích ứng với các giới hạn và nắm bắt các cơ hội trong tương lai.

- Đầu tư vào tái thiết hệ sinh thái để nhanh chóng loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và chấm dứt việc tiêu thụ quá mức các nguồn tài nguyên.
- Lối sống bền vững cũng là tiền đề cho hạnh phúc toàn diện, trong đó hạnh phúc của con người và hạnh phúc của thiên nhiên có thể hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau. 
- Cuộc khủng hoảng dân chủ có thể được giải quyết bằng cách xây dựng niềm tin vào các thể chế dân chủ và trao quyền cho cá nhân. 
- Đồng thời, tận dụng tối đa sức mạnh của chuyển đổi số và xây dựng một thế giới kỹ thuật số công bằng.
- Từ đó, tạo ra sự thịnh vượng, tăng khả năng cạnh tranh và giúp phát triển xã hội.

Cơ hội trong tương lai (Ảnh: Topias Dean, Sitra).
Cơ hội trong tương lai (Ảnh: Topias Dean, Sitra).

Lời kết

Đây là các xu hướng lớn mà các doanh nghiệp cần nắm bắt và theo dõi để thích ứng linh hoạt với thời đại mới.

Megatrend của Sitra cũng sẽ được thảo luận tại sự kiện ra mắt Megatrends 2023 vào ngày 12 tháng 1. 

Đây là sự kiện trực tuyến dành cho tất cả mọi người. 

Gần 6.000 người đã đăng ký tham gia sự kiện này và có tới 1100 tổ chức đang tổ chức các sự kiện liên quan để tiếp tục tranh luận về xu hướng lớn hướng tới tương lai.

Lược dịch từ bài viết của Sitra.

Xem thêm thông tin chi tiết về báo cáo và sự kiện tại đây.