''Covid làm cho con người phải tìm cách vận động, chế ngự nỗi sợ hãi.''