Trách nhiệm xã hội mang lại gì cho doanh nghiệp?

91% người tiêu dùng toàn cầu mong đợi các doanh nghiệp hoạt động có trách nhiệm để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. 

84% nói rằng họ tìm kiếm các sản phẩm có trách nhiệm bất cứ khi nào có thể.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Từ đó, hiểu được khách hàng, doanh nghiệp có thể tận dụng để:

- Mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp;
- Tạo lòng tin với khách hàng.

null

Lifebouy - "chớp thời cơ" giữa đại dịch COVID-19

Lifebuoy đã thành công đưa hình ảnh thương hiệu vào việc xây dựng thói quen và kêu gọi người dân Việt Nam rửa tay thường xuyên để kiểm soát dịch bệnh qua các sáng kiến mang dấu ấn thương hiệu thông qua các đoạn video ngắn từ truyền hình đến kênh online như Youtube, Facebook, TikTok. 

Các đoạn video ngắn nhắc nhở người dân rửa tay, tạo ra Thử thách Vũ điệu song hành cùng “hit” Ghen Cô Vy giúp tuyên truyền rửa tay đúng cách; xây dựng các trạm rửa tay dã chiến;…


Lời kết

Ý định và hành vi mua hàng của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng bởi nhận thức về thương hiệu.

Các chương trình CSR (có trách nhiệm xã hội) không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức người tiêu dùng mà còn tác động tới hành vi, cũng như ý định mua hàng và ý định giới thiệu hình ảnh công ty/sản phẩm cho người khác.