1. Có đáng để sản xuất dịch vụ đó không?

Các chuyển đổi thường liên quan đến việc các doanh nghiệp hóa sản phẩm dịch vụ. 

Ví dụ, giả sử doanh nghiệp có một dịch vụ muốn mở rộng và chuyển đổi thành một sản phẩm bằng cách bán sản phẩm theo số lượng lớn. 
Tuy nhiên, không nhất thiết phải làm như vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra tất cả các cơ hội dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh trước khi quyết định.

Nếu vẫn muốn mở rộng sản phẩm, hãy thực hiện thử nghiệm sản phẩm một cách thận trọng trên một số khách hàng trước khi mở rộng.


2. Thị trường tiềm năng có thu hút các đối thủ khác hay không?

Theo CB Insights, một trong những lý do chính khiến 35% các Startup ngừng hoạt động là do thị trường không phù hợp.

Cách để tránh điều này là doanh nghiệp phải đảm bảo rằng: 

- Phát hiện ra một thị trường thực với nhu cầu thực sự;
- Thị trường đã được định lượng và đủ lớn để hỗ trợ doanh nghiệp và tất cả đối thủ cạnh tranh. 

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành các bài khảo sát thị trường và tìm ra thị trường tiềm năng đủ lớn.


3. Doanh nghiệp nên thêm bớt điều gì?

Các công ty thường loại bỏ các sản phẩm hoặc dịch vụ lớn dưới dạng chuyển đổi. 

Cho dù doanh nghiệp đang nghĩ đến việc đóng cửa một phòng ban hoặc cung cấp hay thêm một sản phẩm mới vào danh mục của doanh nghiệp thì đều cần có chiến lược.

Cần lưu ý những ảnh hưởng đến lợi nhuận, danh tiếng, vv.

Chỉ nhìn vào lợi nhuận và dữ liệu là không đủ, doanh nghiệp cần phải xem xét nhiều hơn. 

Vứt bỏ một sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu thích, ngay cả khi thay thế bằng cái gì đó mà doanh nghiệp nghĩ là tốt hơn, cũng có thể gây tổn hại. 


Lời kết

Chuyển đổi mô hình kinh doanh là một điều quan trọng và các doanh nghiệp cần xem xét nhiều khía cạnh để quyết định và có một chiến lược đúng đắn.

Lược dịch từ bài viết của Forbes.