Liz Centoni-Giám đốc Chiến lược, chịu trách nhiệm về danh mục giải pháp của Cisco.

Trước vai trò này, Liz Centoni là Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc kinh doanh Đám mây, Điện toán và IoT của Cisco.

null
Liz Centoni-Giám đốc Chiến lược-chịu trách nhiệm về danh mục giải pháp của Cisco.

Tương lai đang bắt đầu hình thành và dưới đây là những dự đoán của Liz Centoni về các xu hướng công nghệ cho năm 2023:

1. Cuộc tấn công dữ liệu đang tăng tốc, đòi hỏi bảo mật cần cải tiến hơn trong tương lai
2. Nền kinh tế trải nghiệm sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hiệu suất kinh doanh tăng đáng kể
3. Bước ngoặt của chuyển đổi kỹ thuật số
4. Đổi mới có trách nhiệm hướng tới việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, toàn diện hơn cho tất cả mọi người

1. Cuộc tấn công dữ liệu đang tăng tốc, đòi hỏi bảo mật cần cải tiến hơn trong tương lai

Quy mô tấn công dữ liệu đang mở rộng, chúng ta sẽ thấy quản trị rủi ro kết hợp với khả năng đổi mới kinh doanh.

"Thông tin đăng nhập bị xâm phạm, cấu hình sai và lạm dụng tài nguyên độc hại và vô tình là trung tâm của các cuộc thảo luận về bảo mật”.

Mức độ tiếp xúc của các cuộc tấn công dữ liệu đối với các doanh nghiệp có thể tăng theo cấp số nhân.

null
Quy mô tấn công dữ liệu đang mở rộng.

Bởi vì các dự án phát triển không ngừng và các tổ chức luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu tiếp cận kỹ thuật số vào các sản phẩm và dịch vụ.

Trong năm 2023, Centoni dự đoán 2 giải pháp để ngăn chặn tình trạng tấn công dữ liệu:

- Bảo mật ứng dụng và API (CNAPP)

Khi các ứng dụng hoạt động trên đám mây hiện đại đang trở thành động lực chính cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, việc bảo vệ môi trường ứng dụng cơ bản là rất quan trọng.

null
Việc bảo vệ môi trường ứng dụng cơ bản là rất quan trọng.
Vào năm 2023, các nhà phát triển sẽ ngày càng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các công cụ khác nhau.

Điều này giúp họ quản lý và bảo mật dữ liệu của các ứng dụng, mang lại trải nghiệm kỹ thuật số an toàn cho người dùng.

- Mật mã lượng tử

Mặc dù Post Quantum Cryptography (PQC) là một giải pháp ngăn chặn khoảng cách tiềm năng.

Tuy nhiên, chúng ta không rõ PQC có thể bị phá vỡ trong tương lai hay không.

Do đó, phân phối khóa lượng tử (QKD) là giải pháp thay thế vì nó tránh phân phối các khóa qua một kênh không an toàn.

null
Phân phối khóa lượng tử (QKD) là giải pháp mới.

Vào năm 2023, chúng ta sẽ thấy một xu hướng vĩ mô xuất hiện với việc áp dụng QKD trong các trung tâm dữ liệu, IoT và 6G.

2. Nền kinh tế trải nghiệm sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hiệu suất kinh doanh tăng đáng kể

Trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng hiện là động lực chính cho sự thành công của doanh nghiệp.

"Trải nghiệm" sẽ nổi lên như một KPI mới quan trọng trong những tháng tới.
null
Trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng hiện là động lực chính cho sự thành công của doanh nghiệp.

Để tồn tại và phát triển, các công ty cần có khả năng gắn kết thông tin chi tiết về dữ liệu có được từ các hoạt động CNTT với kết quả kinh doanh.

Mọi khoản đầu tư công nghệ sẽ được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn thực tiễn:

- Khả năng quan sát gắn liền với kết quả kinh doanh

Sự phát triển của giám sát ứng dụng theo hướng quan sát tổng thể sẽ cung cấp một cái liên quan đến bối cảnh kinh doanh.

Khi việc giám sát được áp dụng một cách có hệ thống, điều này có thể cải thiện đáng kể phản hồi và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong thời gian thực.

Vào năm 2023, bối cảnh kinh doanh sẽ được công nhận rộng rãi như một phần không thể thiếu trong việc giám sát và hiển thị kết quả.

- Open Telemetry

Trong năm tới, sẽ có một sự thay đổi đáng kể đối với khả năng mã nguồn mở để lấy thông tin từ nhiều miền.

Open Telemetry sẽ trở thành tiêu chuẩn mã nguồn mở hàng đầu đằng sau cách các nhóm CNTT tiêu thụ dữ liệu.
null
Open Telemetry sẽ trở thành tiêu chuẩn mã nguồn mở hàng đầu.

- Khuôn khổ phát triển ứng dụng gốc của Edge

Khi các thiết bị biên trở nên thông minh và thúc đẩy thông tin chi tiết gần gũi hơn với người dùng.

Vào năm 2023, chúng ta sẽ thấy việc áp dụng ngày càng nhiều các khuôn khổ phát triển ứng dụng cho biên được hoàn thiện với các API (Application Programming Interface-giao thức kết nối với ứng dụng) quản lý.

Đây là sự khởi đầu của một thế giới nơi lợi thế sẽ được vận hành bởi các nền tảng phần mềm như:

Các nhóm máy tính nhỏ được mở rộng theo nhu cầu triển khai và được sử dụng như một dịch vụ.

3. Bước ngoặt của chuyển đổi kỹ thuật số

Chuỗi cung ứng linh hoạt và nhanh nhẹn có thể là một mắt xích yếu hoặc lợi thế cạnh tranh lớn.

Năm 2023 sẽ là một bước ngoặt trong việc triển khai các giải pháp kết nối và mạng.

Điều này thúc đẩy các kỳ quan kỹ thuật trong tương lai được xây dựng.

- IoT

Centoni dự đoán rằng các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần sẽ ngày càng sử dụng IoT để mang lại khả năng hiển thị tốt hơn cho chuỗi cung ứng của họ vào năm 2023.

null
Các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần sẽ ngày càng sử dụng IoT vào chuỗi cung ứng của họ.

Do đó, các tổ chức sẽ bắt đầu cấu hình lại chuỗi cung ứng xung quanh các mô hình dự đoán.

Đây là một quá trình chuyển đổi lớn sang các hoạt động kinh doanh bền vững hơn và chuỗi cung ứng tuần hoàn.

- Mạng

Mạng sẽ trở nên tập trung hơn vào trải nghiệm với khả năng dự đoán ngày càng tăng.

Mạng có thể chủ động xác định các vấn đề về trải nghiệm người dùng và cung cấp các tùy chọn giải quyết vấn đề.

null
Mạng sẽ trở nên tập trung hơn vào trải nghiệm với khả năng dự đoán ngày càng tăng.

Các công ty sẽ ngày càng tiếp cận các công nghệ dự đoán trong các dịch vụ SaaS tích hợp.

"Điều này là một bước quan trọng hướng tới một tương lai nơi kết nối được hỗ trợ bởi các mạng tự phục hồi có thể học hỏi, dự đoán và lập kế hoạch.”

Mạng dự đoán sẽ được cung cấp và phân tích dự đoán được thu thập từ vô số nguồn từ xa.

- Đa đám mây

Chúng ta cũng sẽ thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách các công ty tận dụng kiến trúc đa đám mây, Centoni nói.

89% doanh nghiệp đang áp dụng chiến lược đa đám mây vì nhiều lý do (địa chính trị, kỹ thuật, đa dạng hóa nhà cung cấp).
null
Các công ty tận dụng kiến trúc đa đám mây.

Chúng ta sẽ thấy sự chuyển động liên tục sang các khuôn khổ đa đám mây mới như:

Đám mây có chủ quyền, Đám mây khu vực cục bộ, Đám mây không carbon và các dịch vụ đám mây mới khác.

Điều này sẽ tạo ra một con đường hướng tới các ứng dụng và dịch vụ đám mây riêng tư và biên, mở ra một mô hình hoạt động đa đám mây mới.

4. Đổi mới có trách nhiệm hướng tới việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, toàn diện hơn cho tất cả mọi người

Năm 2023 sẽ là năm mà các tổ chức đầu tư tiền của họ vào đúng mục đích khi nói đến trách nhiệm của công ty.

Cuối cùng, các tổ chức sẽ phải xác định một mục đích vượt ra ngoài lợi nhuận.

Phạm vi đổi mới mới đang nhanh chóng hướng tới lợi ích công cộng - với trách nhiệm, tính bền vững, công bằng và hòa nhập là chủ đề chính của năm 2023.

- Công bằng và Hòa nhập

Vào năm 2023, khi doanh nghiệp đã xác định các nguyên tắc để phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Đây là giai đoạn của hình thức làm việc kết hợp.

Trong đó, doanh nghiệp cần ưu tiên trải nghiệm công bằng, toàn diện có thể thúc đẩy lực lượng lao động hạnh phúc hơn và năng suất làm việc cao hơn.

null
Doanh nghiệp cần ưu tiên trải nghiệm của người lao động.

Đọc thêm: Tạo môi trường làm việc Hybrid: Dễ nhưng không dễ.  

- Tính bền vững và hành trình hướng đến Net Zero

Net zero sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn chung để đáp ứng các mục tiêu bền vững.

null
Tính bền vững và hành trình hướng đến Net Zero.

Các nhà cung cấp CNTT sẽ minh bạch hơn trong việc tái sử dụng phần cứng (tính tuần hoàn) với các quy trình bền vững.

- AI có trách nhiệm

Vào năm 2023, khả năng cao các cá nhân và tổ chức lừa đảo sử dụng AI cho các mục tiêu phi đạo đức hoặc phá hoại xã hội sẽ tiếp tục phát triển.

null
Các cá nhân và tổ chức lừa đảo sử dụng AI cho các mục tiêu phi đạo đức.

Ngành công nghiệp, Chính phủ, học viện và các tổ chức phi Chính phủ sẽ cùng nhau bắt đầu xây dựng một khuôn khổ để quản lý AI một cách có đạo đức và có trách nhiệm để giảm thiểu tác hại tiềm ẩn.

Khuôn khổ này dựa trên các nguyên tắc như minh bạch, công bằng, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư, bảo mật và độ tin cậy.

Sum Up:

Bất kể những tiến bộ rộng lớn hay phức tạp đến đâu.

Những người chiến thắng vào năm 2023 sẽ là những người được trang bị các công cụ phù hợp, có lòng can đảm để phá vỡ các rào cản trên các lĩnh vực và gây ảnh hưởng đến sự thay đổi lâu dài.

Dưới đây là 4 xu hướng công nghệ mà Liz Centoni dự đoán cho năm 2023:

1. Cuộc tấn công dữ liệu đang tăng tốc, đòi hỏi bảo mật cần cải tiến hơn trong tương lai.

2. Nền kinh tế trải nghiệm sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hiệu suất kinh doanh tăng đáng kể.

3. Bước ngoặt của chuyển đổi kỹ thuật số.

4. Đổi mới có trách nhiệm hướng tới việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, toàn diện hơn cho tất cả mọi người.