Xu hướng Marketing - 5 xu hướng Marketing năm 2024

Vừa qua, ​​20 chuyên gia nextMedia.Hamburg chia sẻ dự đoán của họ cho năm 2024, bao gồm 5 xu hướng:

- Báo chí: Trở nên cá nhân hơn, mang tính khu vực hóa và hiệu quả hơn.
- Web: Làm giàu bền vững cho công việc số.
- Game và XR: Đơn giản và dễ tiếp cận hơn.
- Xuất bản sách: AI định hình toàn bộ chuỗi giá trị.
- Những cách tiếp cận mới với âm nhạc: Mang lại giá trị cho các nghệ sĩ và các nhà sáng tạo.

null

Xu hướng nổi bật - AI định hình toàn bộ chuỗi giá trị xuất bản sách

Theo ông Markus Dömer, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Carlsen Verlag:

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đánh dấu mỗi giai đoạn của chuỗi giá trị xuất bản sách vào năm 2024. 

AI sẽ giúp cải thiện hiệu quả của hoạt động tiếp thị và bán hàng, vì các công cụ tương ứng sẽ trở nên thân thiện hơn với người dùng hoặc được tích hợp vào các chương trình tiêu chuẩn hiện có.

Bí quyết để thành công trong thời đại AI này là phát triển một bản sắc thương hiệu không thể nhầm lẫn trong truyền thông. 

Các công cụ AI trực quan sẽ ngày càng được tích hợp vào quy trình làm việc của các tác giả và họa sĩ minh họa, và được sử dụng để tạo ra các câu chuyện bằng văn bản và/hoặc hình ảnh.

Ví dụ minh họa cho điều này có thể là việc sử dụng AI để phân tích xu hướng thị trường và tạo ra các mô hình dự đoán, giúp các nhà xuất bản đưa ra quyết định về việc phát hành sách mới. 
Ngoài ra, AI cũng có thể giúp tối ưu hóa quy trình tiếp thị bằng cách phân loại và phân tích dữ liệu khách hàng, từ đó giúp các nhà xuất bản tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. 
Trong quá trình sáng tạo nội dung, các công cụ AI có thể hỗ trợ tác giả và họa sĩ minh họa trong việc tạo ra các câu chuyện và hình ảnh mới mẻ, độc đáo.


Lược dịch từ bài viết của Hamburg News.