Nền tảng IoT đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và khai thác dữ liệu, cho phép tích hợp liền mạch và mở ra những hiểu biết có giá trị.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đưa ra các bước đi phù hợp và hiệu quả là rất quan trọng. 

Chính vì thế, các phân tích thị trường sẽ cung cấp thông tin giúp cho doanh nghiệp đưa ra quyết định hợp lý về chiến lược kinh doanh trong năm tới.

Theo đó, có 5 xu hướng chính trong thị trường nền tảng IoT cho năm 2024:

- Tăng cường áp dụng điện toán biên trong các nền tảng IoT;
- Sự phát triển của các nền tảng IoT nhãn trắng;
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy;
- Mở rộng nền tảng IoT trong các ứng dụng công nghiệp;
- Sự trỗi dậy của kết nối 5G trong việc kích hoạt nền tảng IoT.

null

1. Tăng cường áp dụng điện toán biên trong các nền tảng IoT - Xu hướng phổ biến

Điện toán biên đã trở nên nổi bật trong bối cảnh IoT và năm 2024 có thể mong đợi việc áp dụng rộng rãi tính năng này trong các nền tảng IoT. 

Theo đó, điện toán biên mang khả năng tính toán đến gần hơn với các thiết bị IoT, giảm độ trễ và cải thiện khả năng ra quyết định theo thời gian thực.

Xu hướng này cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn, phân tích cục bộ và quản lý thiết bị nâng cao. 

Ví như, khả năng phát hiện bất thường dựa trên biên trong các nhà máy sản xuất và phân tích Video theo thời gian thực giúp nâng cấp các hệ thống giám sát thông minh.


2. Sự phát triển của các nền tảng IoT nhãn trắng - Xu hướng mở rộng

Nền tảng IoT nhãn trắng đã nổi lên như một xu hướng đáng chú ý trong việc phát triển thị trường Internet vạn vật (IoT). 

Theo đó, nền tảng IoT nhãn trắng (White-label IoT Platforms) đề cập đến một nền tảng làm sẵn do nhà cung cấp tạo ra.
Các công ty khác có thể tùy chỉnh và đổi thương hiệu cho nó để cung cấp các giải pháp IoT dưới tên thương hiệu của họ.

Khi thị trường IoT ngày càng được mở rộng, các nền tảng nhãn trắng cung cấp giải pháp khả thi cho các công ty muốn tham gia vào không gian IoT hoặc nâng cao các dịch vụ IoT hiện có của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả.


3. Tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy - Sự kết hợp đáng chờ đợi với IoT

Sự kết hợp của các công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) có thể sẽ định hình các nền tảng IoT vào năm 2024. 

Các thuật toán AI và ML sẽ trao quyền cho các nền tảng để trích xuất thông tin chi tiết hữu ích từ lượng dữ liệu IoT khổng lồ.

Sự tích hợp này sẽ cho phép bảo trì dự đoán, phát hiện sự bất thường thông minh và ra quyết định chủ động. 

Các nền tảng IoT sẽ ngày càng kết hợp các khả năng, cho phép tự động hóa, tối ưu hóa và phân bổ tài nguyên thông minh.

Sự kết hợp đáng mong đợi của các công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) vào năm 2024 (Ảnh: Unsplash).
Sự kết hợp đáng mong đợi của các công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) vào năm 2024 (Ảnh: Unsplash).

4. Mở rộng nền tảng IoT trong các ứng dụng công nghiệp - Động lực tăng trưởng

IoT công nghiệp (Industrial IoT - IIoT) sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường nền tảng IoT toàn cầu vào năm 2024. 

Nền tảng IIoT nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và cho phép bảo trì dự đoán trong các lĩnh vực như sản xuất, năng lượng và hậu cần.

Các nền tảng này sẽ cung cấp khả năng kết nối mạnh mẽ, giám sát thời gian thực và khả năng phân tích phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp. 

Việc sử dụng các nền tảng IIoT sẽ mở ra giá trị to lớn trong chuỗi cung ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các ngành.

IoT công nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thế giới (Ảnh: Unsplash).
IoT công nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thế giới (Ảnh: Unsplash).

5. Sự trỗi dậy của kết nối 5G - Kích hoạt và nâng cấp nền tảng IoT

Việc triển khai mạng 5G sẽ tác động đáng kể đến tương lai của các nền tảng IoT. 

Độ trễ cực thấp, băng thông cao và khả năng kết nối thiết bị lớn của 5G sẽ cho phép truyền dữ liệu liền mạch và liên lạc theo thời gian thực.

Vào năm 2024, các nền tảng IoT sẽ tận dụng kết nối 5G để mang lại hiệu suất nâng cao, cho phép các ứng dụng như xe tự hành, phẫu thuật từ xa và quản lý cơ sở hạ tầng thông minh.


Lời kết

Khi Internet of Things tiếp tục phát triển trong các ngành công nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, nhu cầu về các nền tảng IoT sẽ ngày càng mạnh mẽ và khả năng mở rộng sẽ tăng cao.

Dự báo thị trường chỉ ra rằng thị trường nền tảng IoT sẽ trải qua sự mở rộng đáng kể, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ, tăng cường áp dụng các giải pháp IoT cũng như nhu cầu quản lý và phân tích dữ liệu hiệu quả.

Một trong những yếu tố thúc đẩy triển vọng tích cực cho thị trường nền tảng IoT là việc áp dụng nhanh chóng các giải pháp IoT trong các ngành. 

Sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, năng lượng và nông nghiệp là một số lĩnh vực tận dụng nền tảng IoT để nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện quá trình ra quyết định và thúc đẩy đổi mới.

Khi các tổ chức nắm bắt sức mạnh biến đổi của IoT và tìm cách khai thác toàn bộ tiềm năng của các thiết bị và dữ liệu, nhu cầu về các nền tảng IoT toàn diện, an toàn và có thể mở rộng sẽ tiếp tục tăng.

Để khai thác toàn bộ tiềm năng của IoT, các doanh nghiệp phải luôn cập nhật các xu hướng này, điều chỉnh chiến lược của mình và nắm bắt các cơ hội do nền tảng IoT mang lại. 

Lược dịch từ bài viết của Robotics and Automation News.