Đổi mới sáng tạo mở - giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo mở là một mô hình quản lý kinh doanh để đổi mới nhằm thúc đẩy sự hợp tác với mọi người và các tổ chức bên ngoài công ty.

Mô hình đổi mới này trở nên khả thi khi công ty mời những chuyên gia sáng giá và có lượng kiến thức lớn ở hơn bên ngoài tổ chức cùng tham gia.

Các công ty thực hiện các thực tiễn đổi mới mở theo nhiều cách khác nhau như liên minh giữa các công ty, tổ chức các buổi hội thảo trong trường đại học và các cuộc thi tìm kiếm nhân tài tài hệ sinh thái đổi mới.

Theo giáo sư Chesbrough định nghĩa:

"Đổi mới sáng tạo mở là việc sử dụng các luồng tri thức từ ngoài vào và từ trong ra nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nội bộ và mở rộng các thị trường cho bên ngoài đồng thời ứng dụng sự đổi mới”.

Các doanh nghiệp áp dụng đổi mới sáng tạo mở vào mô hình kinh doanh.

Hiểu sâu hơn về các hình thái của đổi mới sáng tạo mở

Open Innovation bao gồm 3 hình thái chính như sau:

1. Thu hút ý tưởng từ bên ngoài (outside-in):

Các ý tưởng và công nghệ bên ngoài sẽ được đưa vào quá trình đổi mới của chính công ty.

2. Ý tưởng được khởi nguồn từ bên trong (inside-out):

Doanh nghiệp đưa những ý tưởng chưa được tận dụng để liên kết tổ chức bên ngoài rồi thực hiện R&D.

3. Liên kết:

Theo hình thái này, doanh nghiệp sẽ liên kết với một tổ chức khác cùng triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo


hinh-thai-cua-doi-moi-sang-tao-mo
Các hình thái của đổi mới sáng tạo mở.

Dù theo hình thái nào, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở được đặc trưng bởi 2 đối tượng chính:

1. R&D nội bộ:

Đầu tư vào R&D nội bộ không chỉ tạo ra kiến ​​thức mới mà còn góp phần vào khả năng chiêu mộ nguồn lực của công ty.

Việc đầu thực hiện đầu tư R&D nội bộ cho phép công ty tiếp cận, chuyển đổi và sử dụng các ý tưởng mới

2. Nguồn lực bên ngoài:

Tận dụng các ý tưởng và công nghệ bên ngoài để giảm chi phí và thời gian.

Cụ thể các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học, các vườn ươm khởi nghiệp là nguồn cung cấp ý tưởng, giải pháp phong phú cho bất kì doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào.

Samsung gặt hái nhiều thành công trong thời đại “vàng” của đổi mới sáng tạo mở

Chương trình Samsung Accelerator là một trong những minh chứng thành công nhất của đổi mới sáng tạo, chương trình này tập hợp các doanh nhân, nhà thiết kế, nhà đổi mới và chuyên gia, đồng thời cung cấp cho họ không gian văn phòng, vốn và hỗ trợ sản phẩm để mang lại các giải pháp mới thú vị.

Dự án đổi mới sáng tạo mở của Samsung.

Sáng kiến này cung cấp một nền tảng cho bốn con đường tiềm năng của sự đổi mới mở:

Quan hệ đối tác thương mại giữa Samsung và các công ty khác.

Đầu tư mạo hiểm để cung cấp các khoản đầu tư R&D cho các công ty khởi nghiệp mới và các doanh nghiệp bên ngoài.

Sáp nhập và mua lại nơi Samsung có thể thu nhận tài năng mới và tích hợp các đội nhỏ vào công ty để xây dựng các sản phẩm mới cho Samsung.

Từ mô hình truyền thống “hình phễu” đến mô hình đổi mới “tên lửa”

Đổi mới truyền thống chủ yếu dựa trên ý tưởng nội bộ công ty, cùng với một quy trình lặp đi lặp lại để quản lý chuyên môn đó, có thể tạo ra các doanh nghiệp mới một cách bền vững.

Thông tin được lưu giữ trong giới hạn công ty và không được chia sẻ với bất kỳ bên ngoài nào.

Do đó, nó trông giống như cái phễu ở bên trái, với các bức tường vững chắc đại diện cho quá trình phát triển nội bộ hạn chế nhưng an toàn.

null
Xu hướng phát triển mở rộng sáng mô hình đổi mới sáng tạo mở.

Mặt khác, đổi mới sáng tạo mở dựa trên niềm tin rằng các cá nhân có kiến ​​thức và sáng tạo bên ngoài công ty.

Điều này cũng có thể đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược chung của công ty và việc chia sẻ tài sản trí tuệ cho cả hai cách đều hữu ích cho cả hai.

Ngoài ra, lượng ý tưởng, chất xám và kiến thức mà doanh nghiệp nhận được cũng nhiều hơn.

Doanh nghiệp Việt Nam và những thay đổi trong thời đại đổi mới sáng tạo

Trong các lĩnh vực mới nổi như Fintech, an ninh mạng, công nghệ sức khỏe, Blockchain & Crypto không có đủ nhân tài để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vì vậy đổi mới sáng tạo mở cho phép các công ty hợp tác với càng nhiều bộ óc sáng suốt càng tốt để bạn có thể giữ cho công ty của mình luôn ở vị trí tiên phong.

null
Đổi mới sáng tạo mở là cơ hội để tận dụng nguồn lực bên ngoài để phát triển doanh nghiệp.
Để hoàn toàn đón nhận sự đổi mới mở, các tổ chức cần thay đổi tư duy và chấp nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới dồi dào kiến ​​thức.

Đổi mới sáng tạo mở có thể bảo vệ các nhà đầu tư ban đầu trong nghiên cứu và phát triển trong khi vẫn tối đa hóa thành quả của các ý tưởng và kiến thức nhận được.