UGC là gì? - Định nghĩa và ý nghĩa

UGC đề cập đến nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như ảnh, video và bài đánh giá, giới thiệu một thương hiệu hoặc sản phẩm của thương hiệu, là một chiến lược hiệu quả cao cho các doanh nghiệp trên Instagram.

Bằng cách làm nổi bật UGC trên tài khoản Instagram, doanh nghiệp có thể tạo dựng niềm tin với khán giả và cho thấy rằng thương hiệu là có thật, có liên quan và tương tác với cộng đồng.

Đồng thời, UGC có thể thúc đẩy tỷ lệ tương tác và phạm vi tiếp cận cao hơn trên Instagram vì người dùng và thúc đẩy ý thức cộng đồng và lòng trung thành giữa khách hàng và người hâm mộ.

Không những thế, UGC có thể giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

null

Case Study tiêu biểu - Airbnb, GoPro, Glossier, National Geographic

- Airbnb 

Khuyến khích khách của mình chia sẻ ảnh và câu chuyện về trải nghiệm của họ trên Instagram bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng #Airbnb


- GoPro

Khuyến khích khách hàng chia sẻ những bức ảnh GoPro đẹp nhất trên Instagram bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng # #GoPro. Sau đó, GoPro giới thiệu một số UGC tốt nhất.


- National Geographic

Khuyến khích những người theo dõi chia sẻ những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất của họ trên Instagram bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng #NatGeo


Lời kết

Bằng cách tận dụng sức mạnh của phương tiện truyền thông xã hội và thể hiện trải nghiệm thực của khách hàng, các công ty có thể xây dựng tính xác thực, lòng tin và sự tương tác với khán giả.