Xu hướng nhân sự - 4 xu hướng nhân sự nổi bật trong năm 2024

Nghiên cứu về Xu hướng Nhân tài Toàn cầu năm 2024 đã được thực hiện dựa trên hiểu biết sâu sắc từ một tập hợp đa dạng các chuyên gia. 

Cụ thể, nghiên cứu này đã thu thập ý kiến ​​từ 845 giám đốc điều hành C-Suite, 1920 lãnh đạo nhân sự, 9449 nhân viên, và 84 nhà đầu tư từ khắp 17 khu vực địa lý và 16 ngành khác nhau.

Những ý kiến ​​đóng góp này đã giúp xác định 4 xu hướng quan trọng đang định hình năm 2024, bao gồm:

1. Drive Human-Centric Productivity (Thúc đẩy năng suất tập trung vào con người): Nhấn mạnh việc cải thiện năng suất thông qua việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, đánh giá và thiết kế công việc xoay quanh con người.
2. Anchor To Trust & Equity (Gắn kết với lòng tin và công bằng): Tập trung vào việc tạo dựng một môi trường làm việc dựa trên niềm tin, bình đẳng và sự kết nối thông qua chính sách tiền lương công bằng và sự đa dạng.
3. Boost The Corporate Immune System (Tăng cường hệ thống miễn dịch doanh nghiệp): Xây dựng một văn hóa doanh nghiệp linh hoạt, với các đội ngũ nhận thức rõ ràng về rủi ro và có sức khỏe cốt lõi.
4. Cultivate A Digital-First Culture (Phát triển văn hóa số hóa): Khuyến khích việc thiết kế một tổ chức linh hoạt, thông thạo kỹ thuật số, nơi mọi người có thể phát triển và thịnh vượng trong môi trường số hóa.

Lược dịch từ bài viết của Mercer.

null

Xu hướng nổi bật - Tăng cường hệ thống miễn dịch doanh nghiệp

Tăng cường hệ thống miễn dịch trong môi trường công ty là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe và hiệu suất của nhân viên. 

Ví như, công ty quyết định tạo ra một văn hóa nơi mọi người đề cao sự nhận thức về rủi ro và lành mạnh. 

Họ có thể tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo và chia sẻ thông tin về sức khỏe, dinh dưỡng, và cách tăng cường hệ miễn dịch.

- Tạo ra các chương trình đào tạo về sức khỏe và hệ miễn dịch cho nhân viên.
- Khuyến khích việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các nhóm lành mạnh.
- Xây dựng các hoạt động thể thao và thúc đẩy sự tham gia của nhân viên.

Hoặc, công ty thúc đẩy việc nhân viên thường xuyên kiểm tra sức khỏe và tham gia các chương trình tiêm phòng, như:

- Tổ chức các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ và khuyến khích nhân viên tham gia.
- Cung cấp thông tin về các biện pháp phòng ngừa bệnh và tăng cường hệ miễn dịch.
- Tạo ra chính sách hỗ trợ nhân viên trong việc duy trì sức khỏe và lành mạnh.

Những cách ứng dụng này giúp tạo ra môi trường lành mạnh và giúp công ty tăng cường hệ thống miễn dịch của nhân viên, từ đó, cải thiện hiệu suất làm việc và sức khỏe tổng thể.

Nhiều công ty công nghệ và văn phòng đang tập trung vào việc cung cấp môi trường làm việc lành mạnh cho nhân viên. 

Điều này bao gồm việc tạo ra các chính sách hỗ trợ sức khỏe, khuyến khích tập thể dục, và cung cấp thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch trong khu vực làm việc.

Việc tăng cường hệ miễn dịch không chỉ là việc của cá nhân, mà còn là trách nhiệm của tổ chức để đảm bảo sức khỏe và hiệu suất làm việc của nhân viên.


Lời kết

Các doanh nghiệp thông minh hiện đã nhận ra rằng việc tạo ra môi trường lành mạnh và hỗ trợ sức khỏe cho nhân viên không chỉ là trách nhiệm của cá nhân, mà còn là một phần quan trọng của chiến lược tổ chức. 

Bằng cách xây dựng nền văn hóa kiên cường, tạo ra các chính sách hỗ trợ sức khỏe, và khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động tăng cường hệ miễn dịch, doanh nghiệp có thể đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công trong tương lai.