Xu hướng nhân sự - 5 xu hướng nhân sự mà các nhà lãnh đạo nên chú ý trong năm 2024

Năm 2024 hứa hẹn sẽ là một năm thú vị đối với các nhà tuyển dụng cũng như người tìm việc.

Sau đây là 5 xu hướng nổi bật:

1. AI Shakes Up The Workforce, Promising New Opportunities: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra sự thay đổi lớn trong lực lượng lao động, mở ra nhiều cơ hội mới thông qua việc nâng cao kỹ năng, đào tạo và tuyển dụng.
2. Employers Consider And Invest In Skills-Based Hiring: Các nhà tuyển dụng đang chuyển hướng sự chú trọng từ các bằng cấp truyền thống sang các kỹ năng và khả năng của ứng viên, điều này giúp mở rộng nguồn nhân tài.
3. More Industries Turn To Apprenticeship: Nhiều ngành nghề hơn đang cần học nghề, điều này cho thấy sự gia tăng trong số lượng học nghề trong một số ngành nghề.
4. Employers Rethink What Return-To-Office Means: Vào năm 2024, dự kiến các nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục ủng hộ các yêu cầu quay trở lại văn phòng.
5. A Gradual Changing Of The Guards In The Workplace: Cen Z dự kiến sẽ vượt qua số lượng Baby Boomers tại nơi làm việc. Với sự thay đổi này, các nhà tuyển dụng sẽ tìm cách thực hiện những thay đổi về nơi làm việc, phúc lợi, văn hóa, v.v. để thu hút và giữ chân thế hệ mới này.

null

Năm 2024 - Năm của việc học nghề

Theo số liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ, sự tăng trưởng hàng năm 6% trong số lượng học việc vào năm 2023 đã đưa tổng số vị trí học việc đang hoạt động vào đầu năm 2024 lên 646.188. 

Điều này cho thấy xu hướng tăng lên của việc học nghề không chỉ giới hạn trong các ngành nghề mà còn mở rộng ra tất cả các ngành và lĩnh vực.

Hành chính công (143.892), dịch vụ giáo dục (79.788) và chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội (18.053) là những lĩnh vực phi thương mại có số lượng học việc tăng cao nhất. 

Trong khi đó, ngành xây dựng, vẫn bị chi phối bởi các ngành nghề đặc biệt, dẫn đầu với số lượng học việc là 211.723. 

Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật cũng ghi nhận 3.917 học viên.

Mặc dù các ngành nghề vẫn giữ vị trí số lượng tích cực hàng đầu, nhưng việc phân tích dữ liệu này cho thấy sự gia tăng số lượng học nghề đối với các ngành nghề như y tá nội trú đã đăng ký, nhân viên cải huấn và chuyên gia phát triển chăm sóc trẻ em. 

Điều này cho thấy sự phổ biến của việc học nghề đang tiếp tục có xu hướng tăng lên.

Lược dịch từ bài viết của Forbes.